Skip to main content

Vyučovacie metódy

Európska komisia pomáha krajinám vyvíjať vyučovacie metódy a pedagogickým pracovníkom ponúka zdroje s príslušným zameraním.

Prehľad

Za vypracovanie svojho vzdelávacieho systému a vyučovacích metód si zodpovedá každá krajina EÚ sama, EÚ podporuje vnútroštátne činnosti týkajúce sa otázok spoločného záujmu.

Európska komisia ponúka niekoľko platforiem, na ktorých sú dostupné didaktické materiály a na ktorých si môžu učitelia a iní pedagogickí pracovníci navzájom sprístupniť svoje vlastné zdroje a materiály.

    Vzdelávacie platformy pre školy

    • eTwinning je platforma pre pedagogických zamestnancov v Európe, ktorá ponúka príležitosti na profesijný rozvoj a účasť na vzdelávacích projektoch vytvorených touto komunitou
    • School Education Gateway je online komunita pre školské vzdelávanie s didaktickými materiálmi a návodmi na ich použitie počas vyučovania

    Ďalšie platformy

    • EPALE je viacjazyčná voľne prístupná komunita pre vzdelávanie dospelých v Európe, ktorá ponúka fóra, zdroje a príležitosti na nadviazanie profesionálnych kontaktov