Skip to main content

Obrana

Čím se zabývá Komise

Generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír (DEFIS) je odpovědné za konkurenceschopnost a inovace evropského obranného průmyslu tím, že zajišťuje vývoj silné technologické a průmyslové základny.

Cíle

  • provádění Evropského obranného fondu a dohled nad ním
  • podpora projektů spolupráce zaměřených na vytváření otevřeného a konkurenceschopného evropského trhu s obranným vybavením
  • prosazování předpisů EU o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany
  • provádění akčního plánu o vojenské mobilitě

[current-page:title]