Skip to main content

Lidé na prvním místě – Práce v Evropské komisi

Spoluutvářejte naši budoucnost

Chcete pomoci utvářet budoucnost Evropské unie? Zasadit se o to, aby svět byl ekologičtější a spravedlivější, nebo například pomoci podporovat podniky a inovace v EU? Využijte pracovní nabídky Evropské komise, kde se můžete na prosazování takových změn podílet!

Zaměstnanci Komise jsou rozmanitou skupinou lidí, které spojuje motivace k tomu, aby Evropa i svět byly lepším místem k životu. Pracovní pozice sahají od sekretářské práce, výzkumníků a tvůrců politik po ekonomy, obchodní vyjednavače a jaderné inspektory.

Pia

Seznamte se s našimi zaměstnanci: Pia

Julia

Seznamte se s našimi zaměstnanci: Julia

Seznamte se s dalšími zaměstnanci Komise

Vaše příští pracovní místo v Komisi

Komise nabízí pracovní příležitosti různého typu – stálé i dočasné pozice, ale též stáže. 

Stálí zaměstnanci 

Pokud hledáte stálé pracovní místo, musíte nejprve uspět ve výběrovém řízení. Výběrová řízení pro všechny orgány EU realizuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Na jeho internetových stránkách se dozvíte, jak podat přihlášku.

Uspějete-li ve výběrovém řízení, může si vás kterýkoli orgán EU vybrat z rezervního seznamu úspěšných uchazečů.

Dočasní zaměstnanci 

Můžete se rovněž ucházet o pracovní místo na dobu určitou jako dočasní nebo smluvní zaměstnanci. Výběrová řízení se liší podle zaměstnanecké kategorie a typu pracovního poměru.

Volná pracovní místa pro dočasné a smluvní zaměstnance najdete na internetových stránkách úřadu EPSO. Jedná se o sekretářské, odborné i manažerské funkce. 

Stáže  

Dvakrát ročně nabízí Evropská komise pětiměsíční placené stáže 1 800 absolventům vysokých škol. Začínají vždy v březnu a říjnu. Zde najdete podrobnosti o tom, jak se na stáž přihlásit.

Práce v Komisi

Pracovní podmínky u Evropské komise

Komise nabízí pestrou a naplňující kariéru v dynamickém, moderním, mnohojazyčném a multikulturním prostředí, vynikající příležitosti k učení a profesnímu rozvoji a konkurenční a flexibilní pracovní podmínky.  

Práce v Komisi – pracovní podmínky a prostředí

Evropská komise je environmentálně ohleduplným a inkluzivním zaměstnavatelem, který nabízí pružné pracovní podmínky, rovnováhu mezi soukromým životem a prací a příležitosti k osobnímu rozvoji.

Dokumenty

19 LEDEN 2023
Leaflet Work With Us
čeština
(80.23 KB - PDF)
Stáhnout