Skip to main content

Organizační struktura

Evropská komise je výkonným orgánem EU. Rozhoduje o politickém a strategickém směřování Unie. 

Documents

Governance in the European Commission

The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.