Skip to main content

Lidé na prvním místě – Modernizace Evropské komise

Nová strategie Evropské komise v oblasti lidských zdrojů přináší vizi moderní, flexibilní organizace založené na hodnotách.

Opatření

Atraktivní pracoviště  

Komise zintenzivní stávající úsilí o vytvoření inkluzivního, udržitelného a flexibilního pracovního prostředí s perspektivami profesního rozvoje a pracovními podmínkami vstřícnými k rodině, a to včetně konkrétních opatření, které přispějí k dodržování a realizaci Zelené dohody pro Evropu.

Rychlejší a pružnější výběr a přijímání pracovníků  

Komise ve spolupráci s Evropským úřadem pro výběr personálu zavede moderní, rychlejší a pružnější výběrová a náborová řízení. Cílem je vybrat nejnadanější a nejvhodnější jednotlivce, zajistit rovné podmínky pro uchazeče z různých prostředí a udržet si talentové pracovníky, kteří v institucích již pracují.

Pružná a naplňující profesní dráha pro všechny zaměstnance

Komise posílí kariérní vyhlídky zaměstnanců podporou vnitřní a vnější mobility. Bude posíleno profesní poradenství, odborné vedení a obsazování volných míst z řad nadaných stávajících zaměstnanců. Vypracováním vzdělávacích balíčků pro různé pracovní profily se zlepší nabídka odborné přípravy.

Racionalizace služeb v oblasti lidských zdrojů

Výše uvedená tři opatření podpoří kroky jdoucí napříč různými oblastmi, a to zjednodušením a urychlením postupů, kdykoli to bude možné. Inteligentní koncepce jednotlivých uživatelsky vstřícných služeb bude zohledňovat koncové uživatele. To bude možné díky účinným nástrojům IT pro oblast lidských zdrojů, které splňují očekávání zaměstnanců a odpovídají pracovním požadavkům.

Hlavní témata

Aktuálně

Dokumenty

 

5 DUBEN 2022
Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission
English
(1.03 MB - PDF)
Stáhnout

 

5 DUBEN 2022
Annex to the Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission
English
(518.7 KB - PDF)
Stáhnout

 

5 DUBEN 2022
Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.62 MB - PDF)
Stáhnout

 

5 DUBEN 2022
Annexes to the Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.1 MB - PDF)
Stáhnout

 

5 DUBEN 2022
Factsheet: A new human resources strategy for the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

5 DUBEN 2022
Factsheet: Greening the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout