Skip to main content

Proces decyzyjny

Komisja wewnętrznie uzgadnia swoje propozycje dotyczące nowych strategii, komunikatów i przepisów. Propozycje aktów prawnych muszą zostać zatwierdzone przez Komisję, zanim zostaną przyjęte przez unijnych współprawodawców Parlament Europejski i Radę.