Przejdź do treści głównej

Wspólne priorytety instytucji UE na lata 2021–2024

EU flags

Co roku Parlament Europejski, Rada i Komisja omawiają i uzgadniają priorytety legislacyjne UE na nadchodzący rok, a następnie przedstawiają je w corocznej wspólnej deklaracji.

Począwszy od 2016 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja omawiają i uzgadniają – w formie corocznej wspólnej deklaracji – unijne priorytety legislacyjne na kolejny rok. Umożliwia to instytucjom ściślejszą i bardziej efektywną współpracę nad najważniejszymi wnioskami ustawodawczymi proponowanymi przez Komisję, w odniesieniu do których Parlament Europejski i Rada są współprawodawcami.

W 2020 r. te trzy instytucje UE podpisały pierwsze wspólne konkluzje na lata 2020–2024, w których określono wspólne cele i priorytety polityczne na okres do kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

We wspólnej deklaracji dotyczącej priorytetów legislacyjnych UE na 2023 i 2024 r. przedstawiono wspólną europejską wizję silniejszej i bardziej odpornej Europy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Deklaracja jest wyrazem zdecydowanego zaangażowania na rzecz utrzymania jedności we wspieraniu Ukrainy i jej ludności oraz w przezwyciężaniu wielkich wyzwań naszych czasów.  Te trzy instytucje UE zobowiązują się do realizacji w pierwszej kolejności priorytetów legislacyjnych, tak aby można było osiągnąć porozumienie w ich sprawie przed końcem obecnej kadencji. Do deklaracji załączono dokument roboczy, w którym wymieniono 160 konkretnych wniosków ustawodawczych.

Te wnioski ustawodawcze mają zasadnicze znaczenie dla wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu, realizacji wizji Europy na miarę ery cyfrowej, stworzenia gospodarki służącej ludziom, wzmocnienia pozycji Europy na świecie, promowania europejskiego stylu życia, a także wzmocnienia europejskiej demokracji oraz obrony naszych wspólnych wartości.

We wspólnej deklaracji na lata 2023 i 2024 z zadowoleniem przyjęto również osiągnięcia z 2022 r., mimo że był to ogólnie rok pełen wyzwań. Osiągnięcia obejmują w szczególności udzielanie wsparcia humanitarnego, politycznego, finansowego i wojskowego Ukrainie i jej ludności, a także bezprecedensowe sankcje wobec Rosji w celu wywarcia presji gospodarczej i osłabienia potencjału wojskowego Rosji.

Instytucje UE z zadowoleniem przyjęły również wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy i potwierdziły swoje zobowiązanie do podjęcia działań w związku z przedstawionymi propozycjami, każda w ramach swoich kompetencji. Notabene cztery z pięciu nowych inicjatyw określonych w programie prac Komisji na 2023 r. są powiązane z ostatecznymi propozycjami sformułowanymi w ramach konferencji.

Dokumenty

15 GRUDNIA 2022
Joint Declaration on legislative priorities for 2023 and 2024

 

15 GRUDNIA 2022
Working document on the EU’s legislative priorities for 2023 and 2024

 

21 GRUDNIA 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal

 

21 GRUDNIA 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal (corrigendum)

 

16 GRUDNIA 2021
Working document on the EU’s legislative priorities for 2022

 

17 GRUDNIA 2020
Joint Declaration on legislative priorities for 2021

 

17 GRUDNIA 2020
Working document on the EU’s legislative priorities for 2021

 

17 GRUDNIA 2020
Joint Conclusions on policy objectives and priorities for 2020-2024