Skip to main content

Evropský plán boje proti rakovině

V roce 2020 bylo u 2,7 milionu lidí v Evropské unii diagnostikováno nádorové onemocnění a 1,3 milionu lidí na něj zemřelo, včetně více než 2 000 mladých pacientů. Pokud okamžitě nepřijmeme účinná opatření, zvýší se počet nemocných do roku 2035 o téměř 24 % a nádorová onemocnění se stanou hlavní příčinou úmrtí v EU.

Evropský plán boje proti rakovině bude mít k dispozici rozpočet ve výši 4 miliard eur, včetně 1,25 miliardy eur vyčleněných z budoucího programu „EU pro zdraví“.

Hlavní téma

Záchrana životů díky udržitelné prevenci rakoviny

40 % případů rakoviny lze předcházet: účinná strategie prevence může onemocnění zabránit a zachraňovat tak životy a snižovat utrpení.

Důraz na včasné odhalování nádorových onemocnění

Včasné odhalení onemocnění pomocí screeningu může zachránit život. Mezi členskými státy však panuje nerovnoměrnost v přístupu.

Podíl osob, které patří do rizikové skupiny a podstoupily vyšetření, se v jednotlivých státech se liší. Pohybuje se mezi

6 % až 90 %
v případě rakoviny prsu
25 % až 80 %
v případě rakoviny děložního čípku

Díky novému přístupu k odhalování onkologických onemocnění, který byl navržen v září 2020, budou moct členské státy zajistit, aby do roku 2025 bylo screeningové vyšetření nabídnuto 90 % obyvatel EU, kteří splňují podmínky pro screening rakoviny prsu, děložního čípku a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Návrh rovněž rozšiřuje plošný organizovaný onkologický screening tak, aby zahrnoval rakovinu plic, prostaty a za určitých okolností i rakovinu žaludku.

Rovný přístup k diagnostice a léčbě rakoviny

Zlepšení kvality života pacientů s rakovinou a vyléčených osob

Podle odhadů žije v Evropě více než 12 milionů osob, kterým se podařilo porazit nádorové onemocnění, včetně přibližně 300 000 osob, které překonaly rakovinu v dětském věku, a to díky pokroku v oblasti včasného odhalení, účinné léčby a podpůrné péče.

Díky pokroku v oblasti včasné detekce, účinné léčby a podpůrné péče se odhaduje, že

v Evropě překonalo rakovinu více než 12 milionů osob,
včetně přibližně 300 000 dětí

I když je to důvod k optimismu, je třeba zajistit odpovídající následnou péči, přístup k sociální ochraně a rovný přístup k finančním službám, včetně pojištění.

Stěžejní iniciativy

  • Znalostní centrum pro nádorová onemocnění
  • Diagnostika rakoviny a léčba pro všechny
  • Evropská iniciativa v oblasti snímkování nádorových onemocnění
  • Evropská iniciativa pro výzkum nádorovým onemocněním
  • Eliminace rakoviny způsobené lidským papilomavirem
  • Iniciativa pro lepší život onkologických pacientů
  • Systém EU pro screening rakoviny
  • Rejstřík nerovností v souvislosti s nádorovými onemocněními
  • Síť národních komplexních onkologických center v EU
  • Pomoc dětem s nádorovým onemocněním

Dokumenty

 

2 ÚNOR 2022
Europe’s Beating Cancer Plan: One year on
English
(PDF)
Stáhnout

 

31 LEDEN 2022
Europe's Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap
English
(PDF)
Stáhnout

 

5 ÚNOR 2021
Factsheet: SAMIRA (Strategic Agenda for Medical Ionising Radiation Applications)
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

3 ÚNOR 2021
Sdělení: "Evropský plán boje proti rakovině"
čeština
(352.29 KB - HTML)
Stáhnout

 

3 ÚNOR 2021
Factsheet: Europe's Beating Cancer Plan
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout