Přejít na hlavní obsah

Evropský plán boje proti rakovině

Hlavní téma

Záchrana životů díky udržitelné prevenci rakoviny

40 % případů rakoviny lze předcházet: účinná strategie prevence může onemocnění zabránit a zachraňovat tak životy a snižovat utrpení.

Důraz na včasné odhalování nádorových onemocnění

Včasné odhalení onemocnění pomocí screeningu může zachránit život. Mezi členskými státy však panuje nerovnoměrnost v přístupu.

Podíl osob, které patří do rizikové skupiny a podstoupily vyšetření, se v jednotlivých státech se liší. Pohybuje se mezi

6 % až 90 %
v případě rakoviny prsu
25 % až 80 %
v případě rakoviny děložního čípku

In January 2024, The Commission put forward a Recommendation to support Member States in their efforts to prevent cancer through vaccination. Part of Europe's Beating Cancer Plan and a key pillar of the European Health Union, it focuses on boosting the uptake of two key vaccinations that can prevent viral infections that may lead to cancer: Human papillomaviruses (HPV) and Hepatitis B virus (HBV), as well as improving the monitoring of coverage rates.

Cancer Plan targets for 2030

HPV vaccination
90% of girls and significant increase for boys
HBV vaccination
Access and increase uptake for all

Díky novému přístupu k odhalování onkologických onemocnění, který byl navržen v září 2020, budou moct členské státy zajistit, aby do roku 2025 bylo screeningové vyšetření nabídnuto 90 % obyvatel EU, kteří splňují podmínky pro screening rakoviny prsu, děložního čípku a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Návrh rovněž rozšiřuje plošný organizovaný onkologický screening tak, aby zahrnoval rakovinu plic, prostaty a za určitých okolností i rakovinu žaludku.

Rovný přístup k diagnostice a léčbě rakoviny

Zlepšení kvality života pacientů s rakovinou a vyléčených osob

Podle odhadů žije v Evropě více než 12 milionů osob, kterým se podařilo porazit nádorové onemocnění, včetně přibližně 300 000 osob, které překonaly rakovinu v dětském věku, a to díky pokroku v oblasti včasného odhalení, účinné léčby a podpůrné péče.

Díky pokroku v oblasti včasné detekce, účinné léčby a podpůrné péče se odhaduje, že

Over 12 million cancer survivors in Europe

including around 300 000 childhood cancer survivors

I když je to důvod k optimismu, je třeba zajistit odpovídající následnou péči, přístup k sociální ochraně a rovný přístup k finančním službám, včetně pojištění.

Stěžejní iniciativy

  • Znalostní centrum pro nádorová onemocnění
  • Diagnostika rakoviny a léčba pro všechny
  • Evropská iniciativa v oblasti snímkování nádorových onemocnění
  • Evropská iniciativa pro výzkum nádorovým onemocněním
  • Eliminace rakoviny způsobené lidským papilomavirem
  • Iniciativa pro lepší život onkologických pacientů
  • Systém EU pro screening rakoviny
  • Rejstřík nerovností v souvislosti s nádorovými onemocněními
  • Síť národních komplexních onkologických center v EU
  • Pomoc dětem s nádorovým onemocněním

Dokumenty

 

2. ÚNORA 2022
Europe’s Beating Cancer Plan: One year on

 

31. LEDNA 2022
Europe's Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap

 

5. ÚNORA 2021
Factsheet: SAMIRA (Strategic Agenda for Medical Ionising Radiation Applications)

 

3. ÚNORA 2021
Sdělení: "Evropský plán boje proti rakovině"

 

3. ÚNORA 2021
Factsheet: Europe's Beating Cancer Plan