Skip to main content

Új korszak kezdődött Európa történetében, melyet a klímasemlegességre való törekvés és a digitális transzformáció fémjelez. Az európai iparstratégia azt hivatott garantálni, hogy az európai ipar vezető szerepet tudjon játszani ebben a folyamatban.

2020. március 10-én a Bizottság lefektette egy olyan iparstratégia alapjait, amely támogatja a zöld és digitális gazdaságra való kettős átállást, globális szinten versenyképesebbé teszi az uniós ipart, és erősíti Európa nyitott stratégiai autonómiáját. Az új iparstratégia bemutatását követő napon történt, hogy az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá minősítette a Covid19-járványt.

Az iparstratégia most előterjesztett, aktualizált változata nem váltja fel a 2020-as iparstratégiát, és nem is a kiegészítését jelenti az általa elindított – és azóta is tartó – folyamatoknak, amelyekhez célzott erőfeszítésekre van szükség. Az aktualizálás célzott frissítést jelent, amely arra összpontosít, hogy mit kell még tenni, és milyen tanulságokat kell levonni.

A stratégia keretében végrehajtott valamennyi fellépés során szem előtt kell tartani a kis- és középvállalkozásokat mint a különböző gazdasági ökoszisztémák területén megvalósuló innovációk elsődleges hordozóit. Horizontális síkon ez a kkv-kra nehezedő szabályozási terhekre fordított fokozott figyelemben tükröződik. Az új intézkedések jelentős előnyökkel járnak majd a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások számára, legyen szó akár a megerősített egységes piacról, a kínálati függőség csökkentéséről vagy a gyorsabb zöld és digitális átállásról. A stratégia tartalmaz néhány kifejezetten a kkv-kat célzó intézkedést is; ezek például az ellenálló képesség növelésére, a késedelmes fizetések elleni küzdelemre és a fizetőképesség támogatására irányulnak.

A Covid19-válság tanulságai

A Covid19-válság súlyosan érintette az EU gazdaságát. Ez a hatás a gazdasági ökoszisztémáktól és vállalatok méretétől függően változó. A válság rávilágított a globális értékláncok kölcsönös függőségére, és rámutatott a globálisan integrált és jól működő egységes piac kritikus szerepére.

6,3%
A gazdasági visszaesés mértéke az EU-ban
60%
Azoknak a kkv-knak az aránya, amelyek árbevétel-csökkenésről számoltak be 2020-ban
24%
Az EU-n belüli kereskedelemben bekövetkezett visszaesés 2020 második és harmadik negyedévében
1,7%
A foglalkoztatás csökkenésének mértéke a kkv-k körében 2020-ban – ez 1,4 millió munkahelyet jelent
45%
Azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek 2021-ben várhatóan csökkentik a beruházásaikat

Bár a válság különbözőképpen érintette az egyes gazdasági ökoszisztémákat és vállalkozásokat, a fő problémák általánosságban a következők: 

 • a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgásának korlátozása a határokon;
 • a globális ellátási láncok megszakadása, amely befolyásolja az alapvető termékek rendelkezésre állását; 
 • keresleti zavarok.

E problémák kezelése érdekében az aktualizált iparstratégia új intézkedéseket javasol a válságból levont tanulságok figyelembevétele és a beruházások fenntartása érdekében. Különösen a következőkre összpontosít:

Az egységes piac rezilienciájának erősítése

Európa nyitott stratégiai autonómiájának támogatása a függőségek kezelése révén

A kettős átállás nyújtotta gazdasági előnyök kiaknázása

Az egységes piac rezilienciája

Az egységes piac az EU legfontosabb eszköze, amely biztonságot, teret és globális ugródeszkát kínál az európai vállalkozások számára. A Covid19-világjárvány azonban hatással volt az egységes piac által kínált lehetőségekre. A határok lezárása, az ellátási zavarok és a kiszámíthatóság hiánya hátrányosan érintette a vállalkozásokat és a magánszemélyeket.     

E kérdések megoldása érdekében a Bizottság a következőket javasolta: 

Egységes piaci szükséghelyzeti eszköz: strukturális megoldás biztosítása a személyek, áruk és szolgáltatások rendelkezésre állásának és szabad mozgásának biztosításához az esetleges jövőbeli válságokkal összefüggésben

Az egységes piac elmélyítése: a kulcsfontosságú üzleti szolgáltatásokra vonatkozó szabványok harmonizálásának vizsgálata, valamint a piacfelügyelet digitalizálásának és a kkv-kat célzó egyéb célzott intézkedéseknek a megerősítése

Az egységes piac nyomon követése: az egységes piac helyzetének éves elemzése, 14 ipari ökoszisztémára kiterjedően

Industrial ecosystems

A 14 ipari ökoszisztéma a következő: űripar és védelem, agrár-élelmiszeripar, építőipar, kulturális és kreatív iparágak, digitális eszközök, elektronika, energiaigényes iparágak, megújuló energiaforrások, egészségügy, mobilitás / áru- és személyszállítás, gépjárműipar, proximitásalapú gazdaság, szociális gazdaság és polgári biztonság, kiskereskedelem, textilipar és idegenforgalom

Az EU nyitott stratégiai autonómiájának megerősítése

Az EU számára, mely jelentős importőr és exportőr, a kereskedelem és a beruházások iránti nyitottság nagyon fontos, hiszen a növekedés és a reziliencia forrása. A világjárvány azonban zavarokat okozott a globális ellátási láncban, és bizonyos kritikus fontosságú termékek hiányához vezetett Európában. Ezért tovább kell javítanunk nyitott stratégiai autonómiánkat a kulcsfontosságú területeken, ahogyan az már az EU 2020-as iparstratégiájában is szerepel.

A Bizottság a következőket javasolja:

A nemzetközi partnerségek diverzifikálása: annak biztosítása, hogy a kereskedelem és a beruházások továbbra is kulcsszerepet játsszanak gazdasági ellenálló képességünk kialakításában.

Megfelelő eszközt jelenthetnek az ipari szövetségek is, ha felgyorsítják azokat a tevékenységeket, amelyek egyébként nem fejlődnének, valamint ha magánbefektetéseket mozgósítanak, amelyek elősegítik a nyílt, átlátható és a versenyszabályoknak teljes mértékben megfelelő új üzleti partnerségek és modellek létrejöttét, és ha értékes munkahelyeket teremtenek. A szövetségek széles körű és elvi szinten nyitott platformot biztosítanak, és különös figyelmet fordítanak majd az induló vállalkozások és a kkv-k bevonására. A Bizottság jelenleg készíti elő a processzorokkal és félvezető-technológiákkal foglalkozó szövetség, továbbá az Európai Ipariadat- és Számításifelhő-szövetség létrehozását, valamint mérlegeli hordozórakéta-szövetség és kibocsátásmentes repüléssel foglalkozó szövetség létrehozását.

Stratégiai függőségek nyomon követése: az EU stratégiai függőségeit elemző első jelentés közzététele. A jelentés 137 olyan, érzékeny ipari ökoszisztémához tartozó terméket azonosít, amelyek esetében az EU nagymértékben függ a külföldi forrásoktól.

Stratégiai függőségek elemzése

 • Az elemzett 5200 termékből 137 termék található olyan érzékeny ipari ökoszisztémában, amelynek esetében az EU nagymértékben függ a külföldi beszállítóktól.
 • Ezek a termékek az összes uniós termékimport értékének 6%-át teszik ki .
 • E függőségek több mint fele Kína tekintetében áll fenn; emellett Vietnam és Brazília vonatkozásában jelentkezik függőség.
 • 34 termék kiemelten sérülékenynek számít a diverzifikáció és az uniós termékekkel való helyettesítés rossz lehetőségei miatt. Ide tartoznak az energiaigényes iparágakban és az egészségügyben használt különféle nyersanyagok és vegyi anyagok.
 • Ezek a termékek az összes EU-ba importált termék értékének 0,6%-át teszik ki.

A jelentés emellett részletes elemzést nyújt hat olyan stratégiai területről, ahol az EU függ más országoktól: nyersanyagok, akkumulátorok, gyógyszerhatóanyagok, hidrogén, félvezetők, felhőalapú és peremtechnológiák.

 • nyersanyagok,
 • akkumulátorok,
 • gyógyszerhatóanyagok,
 • hidrogén,
 • félvezetők,
 • felhőalapú és peremtechnológiák.

A kettős átállás felgyorsítása

A 2020. évi iparstratégia tartalmazott egy listát az uniós ipar zöld és digitális átállásának támogatására irányuló intézkedésekről. Ezek közül azóta már sokat elfogadtak vagy elindítottak. A világjárvány azonban jelentősen visszavetette az átalakulás sebességét és mértékét. A fenntarthatóságra és digitalizációra törekvő vállalatok nagyobb valószínűséggel lesznek élenjárók a jövőben. 

A kettős átállás felgyorsítása érdekében a Bizottság a következőket javasolta:

Átállási pályák

Az ipar képviselőivel és az érdekelt felekkel együtt a sikeres kettős átálláshoz szükséges lépések azonosítását célzó átállási pályák feltérképezése a teljesítendő célok, a várható előnyök és a szükséges feltételek pontosabb meghatározása érdekében

Több országra kiterjedő projektek

A helyreállítás támogatása és a digitális és zöldkapacitások bővítése érdekében a Bizottság támogatni fogja a tagállamok közös projektjeit a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében megvalósítandó beruházások maximalizálása céljából.

Az acélipar elemzése

A tiszta és versenyképes acélipar érdekében a Bizottság elemzi az ágazat helyzetét, és elébe megy a kihívásoknak.

Horizont Európa partnerségek

Magántőke és állami források bevonása a karbonszegény technológiákkal és eljárásokkal kapcsolatos kutatás és innováció finanszírozásába 

Bőséges, hozzáférhető, és elfogadható árú karbonmentes energia

A Bizottság együtt fog működni a tagállamokkal a megújuló energiaforrásokba és a hálózatokba irányuló beruházások felgyorsítása terén és az akadályok lebontásában.

Dokumentumok

 

5 MÁJUS 2021
Communication "Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery "
English
(1.16 MB - PDF)
Letöltés

 

5 MÁJUS 2021
Staff working document - Annual Single Market Report 2021
English
(6.37 MB - PDF)
Letöltés

 

5 MÁJUS 2021
Staff working document - Strategic dependencies and capacities
English
(3.96 MB - PDF)
Letöltés

 

5 MÁJUS 2021
Staff working document - Towards competitive and clean European steel
English
(1.4 MB - PDF)
Letöltés

 

10 MÁRCIUS 2020
A Bizottság Közleménye: Új európai iparstratégia
magyar
(210.01 KB - HTML)
Letöltés

 

10 MÁRCIUS 2020
A Bizottság Közleménye: Kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért
magyar
(227.27 KB - HTML)
Letöltés

 

10 MÁRCIUS 2020
Commission Communication: Long-term action plan for better implementation and enforcement of single market rules
English
(499.51 KB - PDF)
Letöltés

 

10 MÁRCIUS 2020
A Bizottság Közleménye: Az egységes piaci szabályok végrehajtásának és érvényesítésének javítására vonatkozó hosszú távú cselekvési terv
magyar
(206.97 KB - HTML)
Letöltés

 

10 MÁRCIUS 2020
Staff Working Document - Identifying and addressing barriers to the Single Market
English
(3.25 MB - PDF)
Letöltés