Skip to main content

Bilanțuri aprofundate ale domeniilor strategice de interes european

În contextul actualizării Strategiei industriale, Comisia Europeană a analizat minuțios o serie de domenii care pot fi considerate strategice pentru interesele Europei. Aceste bilanțuri evaluează natura posibilelor dependențe strategice, impactul acestora, precum și răspunsurile politice relevante. Unele dintre acestea din urmă au demarat deja. Evaluările în cauză nu trebuie considerate ca fiind o analiză exhaustivă a tuturor dependențelor strategice posibile ale UE, ci mai degrabă un prim pas care ia în calcul o serie de domenii importante.

Materiile prime

UE nu produce toate materiile prime necesare pentru a răspunde cererii. Pentru a avea acces la acestea, industria sa are de făcut față concurenței de pe piața mondială a materiilor prime.

s-a dublat cel puțin
cantitatea de materii prime extrase
la nivel mondial din 1990 și până astăzi
40 %
creștere a consumului
până în 2040

În lista materiilor prime critice pe 2020, Comisia a identificat 30 din acestea. Este vorba de materii prime foarte importante din punct de vedere economic și care prezintă un risc ridicat de probleme cu aprovizionarea. 

Pământurile rare sunt utilizate la fabricarea magneților care deplasează automobilele electrice și permit funcționarea turbinelor eoliene

Galiul și indiul fac parte din tehnologia diodelor luminiscente (LED) din lămpi.

Semiconductorii au în componența lor siliciu metalic

Pilele cu hidrogen și electrolizoarele au nevoie de metale din grupa platinei

Aspecte-cheie

Mai multe sectoare și tehnologii strategice se bazează pe accesul la materiile prime critice 

Aprovizionarea mondială cu anumite materii prime este foarte concentrată în anumite țări

  • 98 % din pământurile rare cu care se aprovizionează UE provin din China
  • 98 % din boratul utilizat în UE provine din Turcia
  • 71 % din platina de care are nevoie UE provine din Africa de Sud
  • UE se aprovizionează cu hafniu și stronțiu apelând la întreprinderi individuale

  Producția mondială de materii prime face din ce în ce mai mult obiectul unor restricții la export

  Peste 70 % din producția mondială de cobalt, pământuri rare și tungsten face obiectul unor restricții la export.

  Cererea de materii prime esențiale în domeniul surselor regenerabile de energie și al e-mobilității va crește de mai multe ori între 2030 și 2050

  Alte acțiuni de sprijinire a proiectelor privind materiile prime

  • Două proiecte importante de interes european comun (PIIEC) privind lanțul valoric al bateriilor 
  • Oportunități de investiții în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
  • 300 de milioane EUR pentru cercetarea și inovarea în domeniul materiilor prime în cadrul programului Orizont Europa
  • Parteneriate internaționale strategice pentru a asigura o aprovizionare diversificată și durabilă cu materii prime critice
  • Sprijinirea modelului de afaceri „produs ca serviciu” pentru a stimula reciclarea și reutilizarea materiilor prime
  • Urmărirea materiilor prime prin tehnologie, cerințe armonizate în materie de date
  • Îmbunătățirea procesului de autorizare pentru a asigura previzibilitatea și a menține standarde de mediu ridicate
  • Elaborarea de principii pentru materii prime durabile în UE

  Ingredientele farmaceutice active

  Aspecte-cheie

  Perturbări posibile din cauza complexității lanțului de aprovizionare

  Fiind foarte complexe, lanțurile de aprovizionare cu produse farmaceutice se pot confrunta cu posibile perturbări atât în interiorul, cât și în afara UE. Poate fi vorba de dispute comerciale, atacuri cibernetice, stocare necoordonată, restricții la export, perturbări ale logisticii, închiderea unor amplasamente, accidente pe teren sau nerespectarea bunelor practici de fabricație (BPF). 

  Nivel ridicat de integrare a lanțurilor de aprovizionare cu principii active

  Lanțul de aprovizionare cu produse farmaceutice a devenit unul dintre cele mai integrate lanțuri de aprovizionare din lume. Există, în mod special, o mare concentrare regională în producția de principii active generice. În plus, există și o tendință de creștere a concentrării producției de principii active generice în India și China.

  Ponderea valorii globale a producției de principii active generice (2015)

  • 66 % în Asia-Pacific (India și China)
  • 24 % în UE
  • 3 % în America de Nord
  • 7% în restul lumii

  Concentrare mare a schimburilor comerciale

  Importurile europene de principii active provin doar din câteva surse.

  80 %
  din volumul importurilor de principii active din 5 țări (China, SUA, Regatul Unit, Indonezia și India) [China 45 %]
  80 %
  din valoarea importurilor de principii active din 4 țări (Elveția, SUA, Singapore și China) [Elveția și SUA ambele 30 %]

  Bateriile cu litiu (Li-ion)

  Deși există diferite tehnologii pentru baterii, Li-ion este o componentă-cheie pentru multe tipuri de baterii datorită performanței sale superioare, comparativ cu diferite alte tehnologii consacrate și cu vechime în domeniu.

  Capacitatea globală de producție de celule de baterii Li-ion în 2018

  3 %
  în UE
  66 %
  în China
  20 %
  în Coreea de Sud, Japonia și alte țări asiatice

  Factori favorizanți pentru creșterea capacității de producție

  energy storage

   

  Bateriile Li-ion pot stoca acum cu 300 % mai multă energie comparativ cu 1991Costuri în scădere (1100 USD/kWh în 2010 -> 156 USD/kWh în 2019)
  graph increase
  Se estimează că cererea globală va crește la 4 000 GWh până în 2040, de la 90 GWh (GWh) în 2016Se preconizează că cererea europeană va ajunge la 400 GWh până în 2028

  Aspecte-cheie

  Accesul la materiile prime relevante este esențial pentru producția de baterii

  UE produce doar 1 % din totalul materiilor prime pentru baterii. Pentru a acoperi nevoile sectorului mobilității și al stocării energiei, UE are nevoie de:

  • de 7-18 ori mai mult litiu până în 2030
  • de 2-5 ori mai mult cobalt până în 2030
  • de 16-57 ori mai mult litiu până în 2050
  • de 3-15 ori mai mult cobalt până în 2050

  Accesul la materialele și componentele prelucrate

   • 84 % din materialele și componentele prelucrate provin din Asia
   • 8-9 % din materialele și componentele prelucrate provin din UE
   • Au fost anunțate mai multe investiții în materialele pentru baterii în UE, dar acestea nu sunt suficiente

   Investiții totale

   charging station

   Electromobilitate

   Investiții în valoare de 60 miliarde EUR în lanțul valoric al mobilității electrice din Europa numai în 2019, în principal private

   = De 3,5 ori mai mult decât China
   research

   Cercetare

   Aproximativ 270 de milioane EUR din programele de cercetare ale UE în perioada 2019-2020

   A fost propusă alocarea a 925 de milioane EUR noului Parteneriat european pentru un lanț valoric industrial al bateriilor în cadrul programului Orizont Europa

   Cooperation

   Proiectele importante de interes european comun (PIIEC)

   Primele granturi PIIEC: ajutor de stat în valoare de 3,2 miliarde EUR, care se preconizează că va mobiliza investiții suplimentare în valoare de 5 miliarde EUR din sectorul privat

   A doua rundă de granturi PIIEC: 2,9 miliarde EUR sub formă de ajutoare de stat, care se estimează că vor mobiliza investiții suplimentare în valoare de 9 miliarde EUR din sectorul privat

   Alte inițiative în curs

   • Este probabil ca noul cadru legislativ privind bateriile să intre în vigoare în 2022
   • Consolidarea rezilienței lanțurilor valorice ale materiilor prime critice ale UE
   • Asigurarea unei puneri în aplicare eficiente a finanțării cercetării în domeniul bateriilor în cadrul programului Orizont Europa
   • Formarea unei forțe de muncă europene competente în domeniul bateriilor

   Hidrogen

   Hidrogenul are o gamă largă de aplicații în diverse ecosisteme, cum ar fi industria chimică și industria de rafinare, dar și în mobilitatea, stocarea energiei și încălzire. El are un conținut energetic ridicat pe unitate de masă, ceea ce îl face să fie potrivit, de exemplu, pentru transporturile grele. Însă mai întâi trebuie „extras” fie din gaze naturale, fie prin electroliza apei, ceea ce costă energie.

   Creșterea capacității electrolizoarelor pe bază de energie electrică din surse regenerabile 

   1 GW
   capacitatea electrolizoarelor pe bază de energie electrică din surse regenerabile în 2020
   6 GW
   capacitatea electrolizoarelor pe bază de energie electrică din surse regenerabile până în 2024
   40 GW
   capacitatea electrolizoarelor pe bază de energie electrică din surse regenerabile până în 2030

   Calea către un ecosistem european bazat pe hidrogen, pas cu pas

   1. De acum până în 2024

    Vom sprijini instalarea în UE a unor electrolizoare cu o capacitate de minimum 6GW pentru producerea de hidrogen din surse regenerabile, precum și producerea a până la 1 milion de tone de hidrogen regenerabil.

   2. 2025-2030

    Hidrogenul trebuie să devină o parte intrinsecă a sistemului nostru energetic integrat, cu electrolizoare pentru producerea de hidrogen din surse regenerabile cu o capacitate de cel puțin 40GW și cu o producție de până la 10 milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile în UE.

   3. 2030

    Începând din 2030, hidrogenul din surse regenerabile va fi utilizat pe scară largă în toate sectoarele greu de decarbonizat.

   Aspecte-cheie

   Sunt necesare cantități mari de hidrogen curat

   Pentru decarbonizarea unor sectoare majore (de exemplu, industria siderurgică, industria chimică sau transporturile grele), este necesară o aprovizionare cu hidrogen curat fiabilă și în cantități mari. Lipsa aprovizionării cu hidrogen din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pe termen scurt și lipsa infrastructurii ar putea întârzia deciziile de investiții din aval.

   • Constituirea, până în 2030, a unei rețele cu o capacitate de producție de energie solară și eoliană de 80 până la 120 GW, de care va fi nevoie pentru a acoperi necesarul de energie electrică

   Dependența de importurile de materii prime

   UE depinde de importurile de materii prime pentru componente-cheie (cum ar fi electrolizoarele și pilele de combustie) necesare unei economii bazate pe hidrogen.

   • Pentru producerea pilelor de combustie, a electrolizoarelor și a tehnologiilor de stocare a hidrogenului este nevoie de aproximativ 30 de materii prime. 13 dintre acestea fac parte din categoria materiilor prime critice.

   Semiconductori

   Penuria recentă cu care se confruntă industria autovehiculelor ilustrează provocările cărora trebuie să le facă față UE. Cipurile semiconductoare sunt componentele de bază ale tuturor produselor și serviciilor digitale. Ele sunt integrate în autoturisme, aeronave, echipamente medicale, telefoane mobile, rețele și supercalculatoare.

   Aspecte-cheie

   Cipurile de ultimă generație au devenit mai greu de produs și sunt mai costisitoare 

   Astăzi, proiectarea și dezvoltarea celor mai avansate cipuri poate costa până la 1 miliard de EUR. O uzină de top necesită investiții de până la 20 de miliarde EUR. În 2020, cele mai avansate cipuri au fost fabricate de doar 2 producători: TSMC (Taiwan) și Samsung (Coreea de Sud). 

   Dependențe

   UE depinde în mare măsură de SUA în ceea ce privește instrumentele de proiectare generală și de Asia pentru fabricarea de cipuri avansate. 

   Condiții de concurență echitabile

   Tensiunile geopolitice și lipsa unor condiții de concurență echitabile dăunează concurenței în acest domeniu. Dezvoltarea și fabricarea de cipuri a făcut din ce în ce mai mult obiectul unor subvenții masive. 

   Amprenta europeană a semiconductorilor este redusă

   Cota UE din veniturile globale în domeniu este de aproximativ 10 % în total și de aproximativ 6 % pentru segmentele de calcul și comunicare.

   Tehnologiile de tip cloud computing și edge computing

   Tehnologiile de tip cloud oferă servicii de stocare și prelucrare a datelor la cerere, flexibile și mai ieftine. Ele funcționează în centre de date centralizate, în unități dispersate sau pe dispozitive conectate din apropierea utilizatorului (edge computing). Multe servicii pe care întreprinderile, administrația publică și cetățenii le utilizează zilnic se bazează pe cloud computing.

   Oportunități pentru autonomia UE

   din totalul datelor generate se așteaptă să fie prelucrate la marginea rețelei până în 2025, în condițiile în care nu există actori dominanți pe piață

   Creșterea puternică înregistrată în domeniul serviciilor de software le oferă furnizorilor europeni o mare șansă de a-și exploata poziția

   Rețelele 5G și multi-cloud computingul (instrument de atenuare a riscurilor) constituie o altă oportunitate

   Aspecte-cheie

   Utilizarea cloud computing-ului în UE avansează foarte lent

   În ciuda creșterii înregistrate în ultimii ani, serviciile de cloud nu sunt încă utilizate foarte mult în UE. Conform datelor Eurostat, chiar dacă procentul s-a îmbunătățit în comparație cu 2018, doar 36 % din întreprinderile din UE au utilizat servicii de cloud în 2020, în principal pentru servicii simple, cum ar fi pentru e-mailuri și stocarea de fișiere.

   Cotă mică de piață pentru actorii UE

   Cel mai mare furnizor de servicii de cloud cu sediul în UE reprezintă mai puțin de 1 % din veniturile totale generate pe piața europeană. Prin comparație, primii 4 lideri mondiali (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud și Alibaba Cloud) vor reprezenta peste 80 % din veniturile mondiale în 2021. Din cauza poziției pe piață și dimensiunilor enorme ale acestor companii din domeniul tehnologiei, intrarea pe piață a altor concurenți este mai puțin profitabilă și împiedică Europa să acceadă la o poziție de lider.

   Decalajul în materie de investiții

   Această situație este agravată de un decalaj în materie de investiții estimat la 11 miliarde EUR anual între cât investesc SUA și China și cât investește UE în cloud.

   Preocupările utilizatorilor europeni

   Utilizatorii de cloud au, în practică, o posibilitate foarte limitată sau chiar inexistentă de a trece de la un furnizor de servicii de cloud la altul. În plus, ei își exprimă îngrijorarea cu privire la utilizarea serviciilor de cloud străine din motive de protecție a datelor cu caracter personal, de securitate cibernetică sau legate de legislația aplicabilă.

   Documente

    

   5 MAI 2021
   Staff working document - Strategic dependencies and capacities
   English
   (3.96 MB - PDF)
   Descărcați