Skip to main content

Arveret

Arveretten varierer betydeligt fra EU-land til EU-land. Men i grænseoverskridende sager giver EU-reglerne sikkerhed med hensyn til, hvilken myndighed der skal træffe afgørelse om en arv, hvilken lov der skal anvendes, og hvordan den endelige afgørelse skal anerkendes og fuldbyrdes. Læs mere om grænseoverskridende arvesager og national lovgivning og national lovgivning på e-justice-portalen.

EU-regler om international arv

Et stort skridt i retning af at lette grænseoverskridende arvesager er EU-forordningen, som gør det nemmere for folk at håndtere de juridiske aspekter af en international arv. Danmark og Irland er ikke omfattet af disse regler.

Med EU...nye arveregler

  • behandles arvesager på en konsekvent måde af én enkelt domstol, der anvender én enkelt lov
  • kan folk selv bestemme, om den lovgivning, der gælder for deres arv, skal være loven i det land, hvor de senest har boet, eller det land, hvor de er statsborgere
  • anerkendes og fuldbyrdes domstolsafgørelser fra ét EU-land i andre EU-lande.

Visse aspekter af arvesager hører under national lovgivning, bl.a.

  • regler om hvem der arver, og hvilken del af boet der går til børnene og ægtefællen
  • formueret og familieret i et EU-land
  • beskatning af goder, der udgør arven

Det europæiske arvebevis

Forordningen indfører også et europæisk arvebevis.Med beviset kan arvinger, legatarer, bobestyrere og kuratorer dokumentere deres status og udøve deres rettigheder i andre EU-lande. Et europæisk arvebevis anerkendes automatisk i alle EU-lande.