Skip to main content

Filtrer efter

Policies (37)

RSS
Viser resultaterne 1 til 10

Bank- og finanstjenester

Kommissionen ønsker at sikre, at bankerne og de finansielle markeder er ordentligt reguleret og overvåget, af hensyn til stabiliteten, konkurrenceevnen og gennemsigtigheden.

Culture and media

Find funding opportunities in the culture, media and communication fields

Energi

For at sikre en stabil og klimavenlig energiforsyning og holde priserne på et rimeligt niveau arbejder EU på at skabe et integreret energimarked (energiunionen).

Erhverv og industri

EU's erhvervspolitik sigter mod at øge fremstillingsindustriens andel af BNP. Små virksomheder og iværksætteri sikrer økonomisk vækst, innovation og jobskabelse.

EU's udvidelse

Udvidelsespolitikken gælder for lande, som i øjeblikket ønsker at blive medlem af EU, samt potentielle kandidatlande.