Skip to main content

Erfopvolgingen en testamenten

EU-regels inzake internationale erfopvolging

Erfrecht

Het erfrecht verschilt aanzienlijk van land tot land. In grensoverschrijdende gevallen bieden de EU-regels echter zekerheid over welke autoriteit over een erfopvolging moet beslissen, welk recht moet worden toegepast en hoe de uiteindelijke beslissing moet worden erkend en ten uitvoer gelegd. Meer informatie over grensoverschrijdende erfopvolging en nationale wetgeving is te vinden op het e-justitieportaal.

EU-regels inzake internationale erfopvolging

Nieuwe EU-regels maken het makkelijker om de juridische kant van een internationale erfopvolging af te handelen. Denemarken en Ierland nemen hier niet deel aan.

Met de EU-regels inzake erfopvolging

  • wordt een erfopvolging op coherente wijze behandeld door één gerecht dat één enkel recht toepast
  • kunnen mensen kiezen of het op hun erfopvolging toepasselijke recht het recht moet zijn van het land waar zij het laatst gewoond hebben of van dat waarvan zij de nationaliteit hebben.
  • worden rechterlijke beslissingen over erfopvolging in een EU-land in andere EU-landen erkend en ten uitvoer gelegd

Sommige aspecten van erfopvolging vallen nog steeds onder de nationale regelgeving, waaronder

  • wie erft en welk deel van de nalatenschap naar kinderen en de partner gaat
  • eigendomsrecht en familierecht in een EU-land
  • belasting op goederen uit de nalatenschap

Europese erfrechtverklaring

De verordening voorziet ook in de invoering van een Europese erfrechtverklaring.Dit certificaat stelt erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair en beheerders van de nalatenschap in staat hun status te bewijzen en hun rechten in andere EU-landen uit te oefenen. Een Europese erfrechtverklaring wordt automatisch in alle EU-landen erkend.