Skip to main content

Paveldėjimas ir testamentai

ES tarptautinio paveldėjimo taisyklės.

Paveldėjimo teisė

Paveldėjimo teisė įvairiose ES šalyse labai skiriasi. Tačiau tarpvalstybiniais atvejais ES taisyklėmis užtikrinamas tikrumas dėl to, kuri institucija turi priimti sprendimą dėl paveldėjimo, kuri teisė turi būti taikoma ir kaip turi būti pripažintas ir vykdomas galutinis sprendimas. Daugiau informacijos apie tarpvalstybinį paveldėjimą ir nacionalinės teisės aktus pateikiama e. teisingumo portale.

ES tarptautinio paveldėjimo taisyklės

Svarbus žingsnis siekiant palengvinti tarpvalstybinį paveldėjimą yra naujos ES taisyklės, padedančios žmonėms lengviau tvarkyti tarptautinio paveldėjimo teisinius aspektus. Danija ir Airija nedalyvauja taikant šį reglamentą.

Taikant ES paveldėjimo taisykles

  • paveldėjimo klausimus nuosekliai sprendžia vienas teismas, taikydamas vieną bendrą teisę
  • žmonės gali pasirinkti, ar jų paveldėjimui taikytina teisė turėtų būti šalies, kurioje jie paskiausiai gyveno, ar pilietybės šalies teisė
  • teismo sprendimai dėl paveldėjimo vienoje ES šalyje pripažįstami ir vykdomi kitose ES šalyse

Kai kuriems paveldėjimo aspektams ir toliau taikomos nacionalinės taisyklės, įskaitant:

  • kas paveldi ir kokia palikimo dalis tenka vaikams ir sutuoktiniui
  • nuosavybės teisė ir šeimos teisė ES šalyje
  • paveldimo turto mokestis

Europos paveldėjimo pažymėjimas

Šiuo reglamentu taip pat sukurtas Europos paveldėjimo pažymėjimas.Šis pažymėjimas suteikia įpėdiniams, testamentinės išskirtinės gavėjams, testamento vykdytojams ir palikimo administratoriams galimybę įrodyti savo statusą ir naudotis savo teisėmis kitose ES šalyse. Europos paveldėjimo pažymėjimas automatiškai pripažįstamas visose ES šalyse.