Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών – Δίκτυο ΕΚΚ (ECC-Net)

Βοήθεια και συμβουλές για τους καταναλωτές στην Ευρώπη

Πώς λειτουργεί το δίκτυο ΕΚΚ

Το δίκτυο ΕΚΚ είναι ένα δίκτυο ανεξάρτητα διοικούμενων  γραφείων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν ζείτε στην ΕΕ, την Ισλανδία, ή τη Νορβηγία, το δίκτυο ΕΚΚ της χώρας σας μπορεί

  • να σας εξηγήσει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή
  • να σας βοηθήσει να επιλύσετε διαφορά με πωλητή που έχει την έδρα του σε άλλη χώρα της ΕΕ (ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία)
  • να σας ενημερώσει με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε εάν δεν μπορεί να σας προσφέρει τη βοήθεια που ζητάτε

Εκτός από την παροχή βοήθειας στους καταναλωτές, το δίκτυο ΕΚΚ είναι ένας αξιόπιστος εταίρος των ενδιαφερόμενων μερών και των φορέων χάραξης πολιτικής που επιδιώκει να προωθήσει τα δικαιώματα των καταναλωτών στα οποία ειδικεύεται. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προειδοποίηση των αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με εμπόρους που παραβιάζουν τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

Μία από τις αξίες του δικτύου είναι η ταχεία αντιμετώπιση αναδυόμενων ζητημάτων, όπως η βοήθεια που παρασχέθηκε στους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

δίκτυο ΕΚΚ και COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο ΕΚΚ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του δικτύου. 

Επισκόπηση της διαχείρισης υποθέσεων

Το 2021 το δίκτυο ΕΚΚ βοήθησε περισσότερους από 126000 καταναλωτές, oι οποίοι έλαβαν εξατομικευμένες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το καταναλωτικό τους ζήτημα. Σε περισσότερες από 20000 περιπτώσεις, το δίκτυο ΕΚΚ επικοινώνησε επίσης με εμπόρους για να συμβάλουν στην επίλυση διαφοράς. Στο 64 % των περιπτώσεων αυτών, η διαφορά επιλύθηκε με φιλικό διακανονισμό.

Επικοινωνήστε με το δίκτυο ΕΚΚ

Πρέπει να επικοινωνήσετε με το δίκτυο ΕΚΚ της χώρας στην οποία ζείτε.

 

Το δίκτυο ΕΚΚ συνεργάζεται επίσης με το Διεθνές Κέντρο Καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκδόσεις

Το δίκτυο ΕΚΚ δημοσιεύει επίσης οδηγίες και συμβουλές σχετικά με τα κοινά προβλήματα των καταναλωτών, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους

Έγγραφα

 

18 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2023
ECC Net Data Sheet 2022
18 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2023
ECC Net data sheet 2021
10 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
ECC Net Vademecum
18 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2023
ECC Net Report 2022
1 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2020
ECC Net Anniversary Report- 15 years of ECC Net
10 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2017
10 years of the ECC - anniversary report
10 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2017
ECC-Net brochure - travel tips