Skip to main content
Logotip Europske komisije

Suradnja među tijelima za zaštitu potrošača i podataka

Pet ključnih načela poštenog oglašavanja koje je usmjereno na djecu

Mreža za suradnju u području zaštite potrošača (CPC) podržala je pet ključnih načela poštenog oglašavanja usmjerenog na djecu koja su uspostavili predstavnici tijela za zaštitu potrošača i podataka tijekom Europske godine mladih 2022

Pri osmišljavanju svojih tehnika oglašavanja i marketinga trgovci bi trebali uzeti u obzir sljedeća načela kako bi bolje zaštitili djecu:

  • Pri osmišljavanju materijala koje će djeca vjerojatno vidjeti treba uzeti u obzir posebne ranjivosti djece. 
    – (Internetski) pružatelji usluga ne smiju dizajnirati niti upravljati svojim sučeljem na način koji obmanjuje djecu ili pogrešno utječe na poduzimanje određene radnje.
    – Određene marketinške tehnike, npr. personalizirani marketing, mogle bi biti neprimjerene za upotrebu zbog posebnih ranjivosti djece.
  • Ne smije se iskorištavati posebna ranjivost djece zbog njihove dobi ili lakovjernosti.
  • Ako je opći promidžbeni sadržaj namijenjen djeci ili je vjerojatno da će ga ona vidjeti, marketinška svrha trebala bi biti naznačena na način koji je primjeren i jasan za djecu. 
  • Djeca ne smiju biti ciljana, pozvana ili na drugi način poticana na kupnju sadržaja u aplikaciji ili u igrama. Da bi bilo moguće na zadovoljavajući način koristiti igre koje se stavljaju na tržište kao „besplatne”, uvjet ne bi trebao biti kupnja unutar aplikacije ili igre. 
  • Djecu ne bi trebalo profilirati za potrebe oglašavanja.

Tih pet ključnih načela ne dovodi u pitanje primjenjivo zakonodavstvo EU-a, posebno u području zaštite potrošača i podataka, uključujući, prema potrebi, nacionalna pravila kojima se provode ili izvršavaju ta pravila. O zakonitosti poslovnih praksi, postupaka obrade itd. u skladu s primjenjivim zakonodavstvom uvijek odlučuju isključivo nadležna tijela i sudovi te ta načela stoga ni u kojem slučaju ne obvezuju nacionalna tijela, Europsku komisiju, Europski odbor za zaštitu podataka ili bilo koji drugi subjekt nadležan u skladu s primjenjivim pravnim okvirom.

Kontekst

Budući da se digitalni poslovni modeli sve više oslanjaju na upotrebu osobnih podataka u komercijalne svrhe, tijela za provedbu zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača i podataka moraju učinkovito surađivati kako bi osigurala usklađeno savjetovanje poduzeća i uzajamno podupiranje rada na provedbi zakonodavstva u skladu s odgovarajućim pravnim okvirom. 

U tu svrhu Europska komisija, zajedno s tajništvom Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB), redovito organizira zajedničke radionice kako bi se raspravilo o slučajevima od zajedničkog interesa tijela za provedbu zakonodavstva o zaštiti potrošača i podataka te za daljnje poboljšanje njihove suradnje i razmjene. 

Kako bi se ta suradnja intenzivirala, tijela za zaštitu potrošača i podataka odlučila su u srpnju 2020. osnovati „skupinu volontera među tijelima za zaštitu potrošača i podataka” radi promicanja razmjene i utvrđivanja primjera najbolje prakse i iskustava u provedbi i na nacionalnoj razini i na razini EU-a.

Pet ključnih načela poštenog oglašavanja usmjerenog na djecu, koja su navedena i dodatno objašnjena u sljedećem dokumentu, rezultat su rada te „skupine volontera među tijelima za zaštitu potrošača i podataka”:

14 LIPANJ 2022
5 key principles of fair advertising to children
English
(589.61 KB - PDF)
Preuzimanje