Skip to main content

A terhek éves felmérése (2018)

Az uniós jogszabályok egyszerűsítését célzó bizottsági erőfeszítések éves áttekintése

2018 Annual Burden survey

A Bizottság – a jogszabályok előkészítése és felülvizsgálata során egyaránt – gondosan ügyel arra, hogy az uniós jogszabályok elérjék a tőlük várt célokat és minél kisebb adminisztratív és pénzügyi terhet rójanak az európai polgárokra és vállalkozásokra.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban tett vállalással összhangban a terhek 2018. évi felmérése bemutatja, milyen erőfeszítésekre került sor 2018-ban az uniós jogszabályok egyszerűsítése, a túlszabályozás elkerülése és a szabályozásból eredő terhek csökkentése érdekében.

E célok megvalósítása a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács, valamint a tagállamok közös felelőssége. Az uniós intézményekre a jogszabályok kidolgozása, módosítása és elfogadása során hárulnak feladatok, a tagállamokra pedig a jogszabályok átültetése és végrehajtása során. Az uniós jog lehető leghatékonyabbá tételére irányuló folyamatos erőfeszítések ellenére a végrehajtás tanulságai, valamint a polgárok, a vállalkozások és a tagállamok tapasztalatai azt mutatják, hogy sok EU-jogszabály még nem kellően hatékony és költségkímélő. Márpedig a jogalkotók által kitűzött célok gyakran szabályozási költségterhek nélkül is elérhetők, sok jogszabály pedig azért ró a kelleténél magasabb terhet a jogalanyokra, mert elavult.

A célravezető és hatásos szabályozás programja (REFIT) ezt a problémát hivatott kezelni, és az utóbbi évben a REFIT program teljesen beépült a döntéshozatalba: a meglévő jogszabályok értékelése vagy felülvizsgálata során a Bizottság már szisztematikusan igyekszik feltárni a tehercsökkentés lehetőségeit, ügyelve persze arra is, hogy a szakpolitikai célkitűzések teljesülését ez ne veszélyeztesse. A Bizottság jelenlegi mandátuma alatt a REFIT program eredményeképpen több mint 150 új jogszabály-egyszerűsítési kezdeményezés látott napvilágot. Ez a felmérés bemutat néhányat a 2018. évi legfontosabb egyszerűsítési javaslatok közül. 

Nemrég például a Bizottság a jelenlegi héaszabályok módosítására irányuló javaslatot nyújtott be, amely várhatóan 56,1 milliárd euróra csökkenti a kisvállalkozások megfelelési költségeit éves szinten, ami a jelenlegihez képest 18%-os csökkenést jelent. Egy másik bizottsági javaslat tárgyát az egyablakos tengerügyi ügyintézés képezi, amely előreláthatóan 625–720 millió euró megtakarítást fog eredményezni a tengeri fuvarozóknak a 2020 és 2030 közötti időszakban.

A Bizottság munkáját segíti a REFIT-platform, mely az utóbbi 12 hónapban 31 ajánlást adott ki. Szintén 2018-ban a Bizottság benyújtott egy javaslatcsokrot a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozóan. E javaslatok többek között a programokban való részvételt és az azok végrehajtását könnyítő eljárások egyszerűsítését, s ezáltal a programok eredményességének javítását célozzák.

Documents

26 NOVEMBER 2018
2018 Annual Burden survey
English
(5.09 MB - PDF)
Letöltés