Skip to main content

Programi financiranja EU

Seznam programov financiranja, ki se izvajajo na podlagi večletnega finančnega okvira 2021–2027, razdeljen po razdelkih in sklopih.

Programi in skladi EU, ki se financirajo iz proračuna EU in instrumenta NextGenerationEU

Spodnji seznam vsebuje pregled možnosti financiranja na podlagi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in instrumenta NextGenerationEU, po razdelkih, sklopih in programih ali skladih (večina programov, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, se imenuje „skladi“).

Dodatni elementi, vključno s povezavami na razpise, bodo dodani na strani programa, ko bodo na voljo.

Glej tudi novo brošuro o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in instrumentu NextGenerationEU.

Razdelek 1: Enotni trg, inovacije in digitalno

Raziskave in inovacije

Horizon Europe

Scientific, technological, economic, environmental and societal impact; support to all forms of research and innovation.

ITER

Ambitious international project to build the world’s biggest fusion machine, advance fusion energy technology for a greener and more sustainable energy mix

Evropske strateške naložbe

InvestEU

Providing the EU with crucial long-term funding, crowding in private investment, supporting the recovery and a greener, more digital and resilient Europe.

Digital Europe Programme

The Digital Europe Programme is the first EU programme that aims to accelerate the recovery and drive the digital transformation of Europe.

Enotni trg

Single Market Programme

Empowering and protecting consumers; ensuring food safety, enabling EU small and medium-sized enterprises to thrive.

EU Anti-Fraud Programme

Protection of the EU’s financial interests; specialised equipment, knowledge and training.

Vesolje

European Space Programme

EU space policy; satellite technology and innovation; data, navigation, and communication services; fighting climate change; disaster response.

Razdelek 2: Kohezija in vrednote

Regionalni razvoj in kohezija

Cohesion Fund (CF)

The Cohesion Fund aims to reduce economic and social disparities and to promote sustainable development.

REACT-EU

Additional funding for the existing 2014–2020 cohesion programmes under ERDF, ESF and FEAD.

Okrevanje in odpornost

Recovery and Resilience Facility

The Recovery and Resilience Facility is the key instrument of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.

EU4Health

Investing in resilient, equitable and modern health systems, improving the health of EU citizens and protecting people from cross-border health threats.

Vlaganje v ljudi, socialno kohezijo in vrednote

European Social Fund+

The European Social Fund+ (ESF+) is the EU’s main instrument for investing in people with the aim of building a more social and inclusive Europe.

Erasmus+

Support the educational, professional and personal development of people in education, training, youth and sport.

European Solidarity Corps

For young people wishing to volunteer to help the disadvantaged, provide humanitarian aid, contribute to health and environmental action

Creative Europe

Creative Europe is the European Commission's programme for providing support to the culture and audiovisual sectors.

Razdelek 3: Naravni viri in okolje

Kmetijska in pomorska politika

Okoljski in podnebni ukrepi

Just Transition Fund

Supporting the transition towards climate neutrality by alleviating its socio-economic impact in the regions most affected.

Razdelek 4: Migracije in upravljanje meja

Migracije

Upravljanje meja

Integrated Border Management Fund

Border Management; EU Common Visa Policy; European Border and Coast Guard, Custom Control Equipment at Customs Border points and Customs laboratories.

Razdelek 5: Varnost in obramba

Varnost

Internal Security Fund

Security of the Union; Tackling radicalisation, terrorism, cybercrime, organised crime; Protecting victims of crime.

Obramba

European Defence Fund

The European Defence Fund is the Commission's key initiative to support, with the EU budget, collaborative research and development of defence capabilities

Razdelek 6: Sosedstvo in svet

Zunanji ukrepi

Humanitarian Aid

Whenever there is a disaster or humanitarian emergency, the EU provides assistance for the affected countries and populations.

Overseas Countries and Territories

Promoting economic and social development of the Overseas Countries and Territories, increasig their resilience and competitiveness, reducing vulnerability

Predpristopna pomoč

Pre-Accession Assistance

Supporting EU candidate countries and potential candidates in transforming their societies, legal systems and economies, on the path to EU membership.