Skip to main content

ES finansavimo programos

Finansavimo programų, įgyvendinamų pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą, sąrašas, suskirstytas pagal išlaidų kategorijas ir grupes.

ES programos ir fondai, finansuojami iš ES biudžeto ir pagal priemonę „NextGenerationEU“

Toliau pateiktame sąraše matyti finansavimo galimybės, kurioms lėšos skiriamos pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą ir priemonę „NextGenerationEU“, suskirstytos pagal išlaidų kategorijas, grupes ir programas ar fondus (dauguma programų, įgyvendinamų pagal pasidalijamojo valdymo principą, vadinamos fondais).

Kai tik bus gauta daugiau informacijos, įskaitant nuorodas į kvietimus teikti pasiūlymus, ji bus pateikta programų puslapiuose.

Taip pat žr. naują leidinį apie 2021–2027 m. DFP ir priemonę „NextGenerationEU“2021.

1 išlaidų kategorija. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Horizon Europe

Scientific, technological, economic, environmental and societal impact; support to all forms of research and innovation.

ITER

Ambitious international project to build the world’s biggest fusion machine, advance fusion energy technology for a greener and more sustainable energy mix

Europos strateginės investicijos

InvestEU

Providing the EU with crucial long-term funding, crowding in private investment, supporting the recovery and a greener, more digital and resilient Europe.

Digital Europe Programme

The Digital Europe Programme is the first EU programme that aims to accelerate the recovery and drive the digital transformation of Europe.

Bendroji rinka

Single Market Programme

Empowering and protecting consumers; ensuring food safety, enabling EU small and medium-sized enterprises to thrive.

EU Anti-Fraud Programme

Protection of the EU’s financial interests; specialised equipment, knowledge and training.

Kosmosas

European Space Programme

EU space policy; satellite technology and innovation; data, navigation, and communication services; fighting climate change; disaster response.

2 išlaidų kategorija. Sanglauda ir vertybės

Regionų vystymasis ir sanglauda

Cohesion Fund (CF)

The Cohesion Fund aims to reduce economic and social disparities and to promote sustainable development.

REACT-EU

Additional funding for the existing 2014–2020 cohesion programmes under ERDF, ESF and FEAD.

Ekonomikos gaivinimas ir atsparumas

Recovery and Resilience Facility

The Recovery and Resilience Facility is the key instrument of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.

EU4Health

Investing in resilient, equitable and modern health systems, improving the health of EU citizens and protecting people from cross-border health threats.

Investavimas į žmones, socialinę sanglaudą ir vertybes

European Social Fund+

The European Social Fund+ (ESF+) is the EU’s main instrument for investing in people with the aim of building a more social and inclusive Europe.

Erasmus+

Support the educational, professional and personal development of people in education, training, youth and sport.

European Solidarity Corps

For young people wishing to volunteer to help the disadvantaged, provide humanitarian aid, contribute to health and environmental action

Creative Europe

Creative Europe is the European Commission's programme for providing support to the culture and audiovisual sectors.

3 išlaidų kategorija. Gamtos ištekliai ir aplinka

Žemės ūkio ir jūrų politika

Aplinka ir klimato politika

Just Transition Fund

Supporting the transition towards climate neutrality by alleviating its socio-economic impact in the regions most affected.

4 išlaidų kategorija. Migracija ir sienų valdymas

Migracija

Sienų valdymas

Integrated Border Management Fund

Border Management; EU Common Visa Policy; European Border and Coast Guard, Custom Control Equipment at Customs Border points and Customs laboratories.

5 išlaidų kategorija. Saugumas ir gynyba

Saugumas

Internal Security Fund

Security of the Union; Tackling radicalisation, terrorism, cybercrime, organised crime; Protecting victims of crime.

Gynyba

European Defence Fund

The European Defence Fund is the Commission's key initiative to support, with the EU budget, collaborative research and development of defence capabilities

6 išlaidų kategorija. Kaimyninės šalys ir pasaulis

Išorės veiksmai

Humanitarian Aid

Whenever there is a disaster or humanitarian emergency, the EU provides assistance for the affected countries and populations.

Overseas Countries and Territories

Promoting economic and social development of the Overseas Countries and Territories, increasig their resilience and competitiveness, reducing vulnerability

Pasirengimo narystei pagalba

Pre-Accession Assistance

Supporting EU candidate countries and potential candidates in transforming their societies, legal systems and economies, on the path to EU membership.