Skip to main content

Města a jejich rozvoj

Komise spolupracuje s městy na tom, aby byla zajištěna dobrá kvalita života ve městech. Seznamte se s tím, jak Komise pomáhá městům, aby se rozvíjela udržitelným způsobem prostřednictvím sdílení znalostí, financování a dalších městských politik a iniciativ.