Skip to main content

Sociální začleňování

Sociální začleňování

Strategie EU v oblasti sociálního začleňování, financování programů sociálního začleňování, projekty, novinky a publikace.

Sociální začleňování ve venkovských oblastech

Akce, publikace a infopřehledy týkající se činnosti EU v oblasti sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Investice do různých sociálních skupin, informace o oblastech politiky, aktuality.

Dovednosti a schopnosti

Zlepšování vyhlídek pracovního uplatnění rozvíjením jazykových znalostí, gramotnosti a podnikatelských dovedností v celé EU.