Skip to main content

Výzkum a inovace

Výzkum a inovace

Financování výzkumu a inovací z fondů politiky soudržnosti EU, projekty, aktuality a publikace.

Zemědělský výzkum a inovace

Výzkum a inovace v rámci společné zemědělské politiky, programy a nástroje financování, informace o projektech.