Skip to main content

Energetické sítě

Energetické a dopravní sítě

Politika EU v oblasti udržitelné dopravy a mobility, podpora energetické infrastruktury, aktuality a publikace

Energie z oceánů

Informace a dokumenty týkající se strategie EU pro energii z oceánů, nejnovější zprávy a akce, možnosti financování