Skip to main content

Životní prostředí a účinné využívání zdrojů

Životní prostředí a účinné využívání zdrojů

Programy financování ochrany životního prostředí, účinné využívání zdrojů, ochrana přírody a rozvoj venkova, politická podpora a finanční prostředky na nakládání s odpady

Ekologizace venkovské ekonomiky

Dynamizace venkovské ekonomiky prostřednictvím udržitelného hospodaření se zdroji, programů účinného využívání zdrojů a další forem jeho podpory, hospodaření s vodou a půdou a bioekonomiky