Skip to main content

An comhshaol agus éifeachtúlacht acmhainní

An comhshaol agus éifeachtúlacht acmhainní

Cláir mhaoiniúcháin le haghaidh chosaint an chomhshaoil, éifeachtúlacht acmhainní, cosaint an dúlra agus forbairt tuaithe, tacaíocht bheartais agus maoiniú do bhainistiú dramhaíola.

Geilleagar na tuaithe a ghlasú

Borradh a chur faoi gheilleagar na tuaithe trí bhainistiú inbhuanaithe acmhainní, cláir agus tacaíocht don éifeachtúlacht acmhainní, bainistiú uisce agus ithreach agus an bithgheilleagar.