Skip to main content

Aplinka ir efektyvus išteklių naudojimas

Aplinka ir efektyvus išteklių naudojimas

Aplinkos apsaugos, efektyvaus išteklių naudojimo, gamtos apsaugos ir kaimo plėtros finansavimo programos, politikos rėmimas ir atliekų tvarkymo finansavimas.

Ekologiškesnė kaimo ekonomika

Kaimo ekonomikos skatinimas pasitelkiant tvarų išteklių valdymą, išteklių naudojimo efektyvumo, vandens ir dirvožemio valdymo, bioekonomikos programos ir parama.