Siirry pääsisältöön

Ympäristö ja resurssitehokkuus

Ympäristö ja resurssitehokkuus

EU:n koheesiopolitiikka sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun, luonnonvarojen tehokkaan käytön, maaseudun kehittämisen ja jätehuollon rahoitusohjelmat.

Maaseudun elinkeinoelämän viherryttäminen

Maaseudun elinkeinoelämän edistäminen kestävällä luonnonvarojen hallinnalla sekä resurssitehokkuuteen, vesihuoltoon ja maaperän hoitoon ja biotalouteen liittyvillä hankkeilla.