Skip to main content

Elektronická veřejná správa (eGovernment)

Strategie EU v oblasti elektronické veřejné správy, elektronické platby a fakturace, jednotný digitální trh.

Elektronická veřejná správa

Technologická řešení pro orgány veřejné správy, podniky a ostatní subjekty a osoby sdílející informace.

Platforma pro spolupráci odborníků v oblasti elektronické veřejné správy

Strategie Evropské komise v oblasti přeshraničních digitálních veřejných služeb a elektronické veřejné správy na jednotném digitálním trhu.

Strategie Komise v oblasti elektronické veřejné správy

Elektronická veřejná správa na jednotném digitálním trhu

Informace o elektronické výměně informací o sociálním zabezpečení online (EESSI), pravidlech EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení a veřejném adresáři institucí sociálního zabezpečení v EU.

Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení (EESSI)

Podrobnosti opatření týkajících se strategie EU v oblasti jednotného digitálního trhu.

Strategie v oblasti jednotného digitálního trhu pro podniky a spotřebitele

Elektronické zadávání veřejných zakázek (eProcurement) jako součást směrnice EU o zadávání veřejných zakázek, harmonogram plánů Komise v této oblasti a klíčové politické dokumenty.

Strategie v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek

Elektronické platby a fakturace

Směrnice EU o elektronické fakturaci (eInvoicing), evropská iniciativa v oblasti elektronické fakturace, způsob kontroly souladu s právními předpisy EU, výměna informací týkajících se elektronické fakturace.

Elektronická fakturace (eInvoicing)

Pravidla EU o platebních službách

Elektronické platební služby

Elektronická celní správa

Jak v EU nahradit celní postupy probíhající na tištěných formulářích elektronickou formou, právní předpisy a iniciativy EU týkající se elektronické celní správy, strategický plán pro zavedení elektronické celní správy v EU.

elektronická celní správa