Skip to main content

E-pārvalde

E-pārvaldes stratēģija, elektroniskie maksājumi un rēķini, ES digitālais vienotais tirgus.

E-pārvalde valsts iestādēm

Tehnoloģiju risinājumi valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, informācijas apmaiņa.

Platforma e-pārvaldes speciālistu sadarbībai

Eiropas Komisijas stratēģija par pārrobežu digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem un e-pārvaldi digitālajā vienotajā tirgū.

Komisijas stratēģija par e-pārvaldi

E-pārvalde digitālajā vienotajā tirgū

Informācija par ES sociālā nodrošinājuma informācijas elektronisko apmaiņu (EESSI), ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, sociālā nodrošinājuma iestāžu saraksts.

Sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniska apmaiņa (EESSI)

Sīkāk par pasākumiem, kas saistīti ar ES digitālā vienotā tirgus stratēģiju.

Digitālā vienotā tirgus stratēģija uzņēmumiem un patērētājiem

E-iepirkums, ko reglamentē? ES publiskā iepirkuma direktīva, Eiropas Komisijas e-iepirkuma plānu grafiks, politikas pamatdokumenti.

E-iepirkuma stratēģija

Elektroniskie maksājumi un rēķini

E-rēķinu direktīva, Eiropas iniciatīvas par e-rēķiniem, kā pārbaudīt atbilstību ES noteikumiem, informācijas apmaiņa par e-rēķiniem.

E-rēķini

ES noteikumi par maksājumu pakalpojumiem.

Elektronisko maksājumu pakalpojumi

Elektroniskā muitas sistēma

Kā ES plāno muitas procedūrās papīra veidlapas aizstāt ar elektroniskām, ES tiesību akti un iniciatīvas saistībā ar elektroniskajām muitas procedūrām, stratēģiskais plāns par elektroniskās muitas sistēmas ieviešanu Eiropas Savienībā.

Elektroniskā muitas sistēma