Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Електронно управление

Стратегия на ЕС за електронно управление, електронни плащания и електронно фактуриране, цифров единен пазар.

Електронно управление за публичната администрация

Технологични решения за публични администрации, предприятия и граждани, обмен на информация.

Платформа за сътрудничество за специалисти в областта на електронното управление

Стратегия на Комисията за трансгранични цифрови публични услуги и електронно управление в рамките на цифровия единен пазар.

Стратегия на Комисията за електронно управление

Електронно управление в рамките на единния цифров пазар

Информация за електронния обмен в ЕС на данни за социалната сигурност (EESSI), правила на ЕС относно координирането на социалната сигурност, публичен указател на институциите за социална сигурност.

Електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI)

Подробни данни за действията, включени в стратегията на ЕС за цифров единен пазар.

Стратегия за цифров единен пазар за предприятия и потребители

Електронните обществени поръчки като част от Директивата на ЕС за обществените поръчки, график на плановете на Европейската комисия за електронни обществени поръчки, основни политически документи.

Стратегия за електронните обществени поръчки

Електронни плащания и електронно фактуриране

Директива на ЕС за електронното фактуриране, европейска инициатива за електронно фактуриране, как да проверим съвместимостта с правилата на ЕС, обмен на информация относно електронното фактуриране.

Електронно фактуриране

Правила на ЕС относно платежните услуги.

Eлектронни платежни услуги

Електронна митница

Как ЕС планира да замени митническите процедури на хартиен носител с електронни, законодателство и инициативи на ЕС във връзка с електронната митница, стратегически план за електронна митница в ЕС.

Eлектронна митница