Skip to main content

Ríomhsheirbhísí rialtais

Straitéis ríomhsheirbhísí rialtais an Aontais, íocaíochtaí leictreonacha agus sonrascú leictreonach, an margadh aonair digiteach.

Ríomhsheirbhísí rialtais d'údaráis phoiblí

Réitigh theicniúla d'údaráis phoiblí, do ghnólachtaí agus do dhaoine, malartú eolais.

An t-ardán comhoibritheach do ghairmithe i réimse na ríomhsheirbhísí rialtais

Straitéis an Choimisiúin Eorpaigh maidir le seirbhísí poiblí digiteacha trasteorann, ríomhsheirbhísí rialtais sa mhargadh aonair digiteach.

Straitéis an Choimisiúin maidir le Ríomhsheirbhísí Rialtais

Ríomhsheirbhísí rialtas sa mhargadh aonair digiteach

Eolas faoi chóras an Aontais don mhalartú leictreonach ar fhaisnéis slándála sóisialta (EESSI), rialacha an Aontais maidir le comhordú slándála sóisialta, eolaire poiblí d'institiúidí slándála sóisialta.

Malartú Leictreonach ar Fhaisnéis Slándála Sóisialta (EESSI)

Sonraí faoi na gníomhaíochtaí atá i gceist i straitéis an Aontais don mhargadh aonair digiteach.

Straitéis don mhargaidh aonair digiteach le haghaidh gnólachtaí agus tomhaltóirí

Ríomhsheirbhísí soláthair mar chuid den treoir ón Aontas maidir le soláthar poiblí, an t-amchlár do phleananna an Choimisiúin do ríomhsheirbhísí soláthair, na príomhdhoiciméid beartais.

An straitéis do ríomhsheirbhísí soláthair

Íocaíochtaí leictreonacha agus sonrascú leictreonach

Treoir an Aontais maidir le sonrascú leictreonach, tionscnaimh Eorpacha maidir le sonrascú leictreonach, conas seiceáil an bhfuiltear ag cloí le rialacha an Aontais, faisnéis maidir le sonrascú leictreonach a mhalartú.

Sonrascú leictreonach

Rialacha an Aontais maidir le seirbhísí íocaíochta.

seirbhísí íocaíochta leictreonacha

Custam leictreonach

Pleananna an Aontais le próisis leictreonacha chustaim a chur in ionad na bpróiseas páipéir, reachtaíocht agus tionscnaimh Eorpacha a bhaineann le custam leictreonach, an plean straitéiseach le haghaidh custam leictreonach san Aontas Eorpach.

Custam leictreonach