Skip to main content

E-förvaltning

Här finns information om EU:s strategi för e-förvaltning, elektroniska betaltjänster och fakturering och den digitala inre marknaden.

E-förvaltning i den offentliga förvaltningen

Läs om tekniska lösningar för offentliga förvaltningar, företag, människor och informationsdelning.

Joinup – plattform för samarbete om e-förvaltning

Kommissionens strategi för digitala offentliga tjänster över gränserna och e-förvaltning på den digitala inre marknaden.

Kommissionens strategi för e-förvaltning

E-förvaltning på den digitala inre marknaden

Läs om EU:s elektroniska utbyte av socialförsäkringsuppgifter, EU:s regler för samordning av sociala förmåner och register över socialförsäkringsinstitutioner.

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (Eessi)

Det här gör EU inom strategin för den digitala inre marknaden.

Strategin för den digitala inre marknaden för företag och konsumenter

I EU-direktivet om offentlig upphandling ingår e-upphandling. Ta del av kommissionens tidtabell för planen om e-upphandling och läs viktiga policydokument.

Strategin för e-upphandling

Elektronisk betalning och fakturering

Läs mer om EU:s direktiv och initiativ om e-fakturering, hur man kontrollerar om EU-reglerna följs och informationsutbyten om e-fakturering.

Elektronisk fakturering

EU-regler om betalningstjänster.

Elektroniska betaltjänster

Elektroniska tullar

EU vill ersätta pappersblanketter för tullförfaranden med elektroniska formulär. Läs om EU:s regler och initiativ för ett elektroniskt tullsystem och den strategiska planen för e-tullar i EU.

Elektroniska tullar