Skip to main content

Administracja elektroniczna

Strategia UE na rzecz administracji elektronicznej, płatności i fakturowanie elektroniczne, jednolity rynek cyfrowy UE

Publiczna administracja elektroniczna

Rozwiązania technologiczne dla urzędów, przedsiębiorstw i obywateli; wymiana informacji

Wspólna platforma dla pracowników administracji elektronicznej

Strategia Komisji Europejskiej w zakresie transgranicznych cyfrowych usług publicznych, administracja elektroniczna w ramach jednolitego rynku cyfrowego

Strategia Komisji dotycząca administracji elektronicznej

Administracja elektroniczna w ramach jednolitego rynku cyfrowego

Informacje na temat unijnego systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego, przepisy UE w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego, publiczny spis instytucji zabezpieczenia społecznego

System elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI)

Szczegółowy opis działań związanych z unijną strategią jednolitego rynku cyfrowego

Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla przedsiębiorstw i konsumentów

Elektroniczne zamówienia publiczne jako część unijnej dyrektywy o zamówieniach publicznych, harmonogram planów Komisji Europejskiej dotyczących elektronicznych zamówień publicznych, kluczowe dokumenty strategiczne

Strategia na rzecz elektronicznych zamówień publicznych

Płatności elektroniczne i fakturowanie elektroniczne

Unijna dyrektywa i europejskie inicjatywy dotyczące fakturowania elektronicznego, jak sprawdzić zgodność z przepisami UE, wymiana informacji o fakturowaniu elektronicznym

Fakturowanie elektroniczne

Przepisy UE w sprawie usług płatniczych

Elektroniczne usługi płatnicze

Elektroniczne systemy celne

Plany UE dotyczące zastąpienia procedur celnych opartych na dokumentach w formie papierowej procedurami elektronicznymi, unijne prawodawstwo i inicjatywy dotyczące elektronicznej obsługi celnej, strategiczny plan dotyczący elektronicznych systemów celnych w UE

e-Cło