Skip to main content
Logotip Europske komisije

E-uprava

EU-ova Strategija e-uprave, elektroničko plaćanje i izdavanje računa, jedinstveno digitalno tržište.

E-uprava za javne uprave

Tehnološka rješenja za javne uprave, poduzeća i građane, razmjena informacija.

Zajednička platforma za stručnjake iz e-uprave

Strategija Europske komisije za prekogranične digitalne javne usluge, e-vlada na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Strategija Komisije za e-upravu

E-uprava na jedinstvenom digitalnom tržištu

Informacije o elektroničkoj razmjeni informacija o socijalnoj sigurnosti u EU-u (EESSI), pravila EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti, javni registar ustanova socijalne sigurnosti.

Elektronička razmjena informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI)

Pojedinosti o mjerama u okviru EU-ove strategije jedinstvenog digitalnog tržišta.

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za poduzeća i potrošače

E-nabava u okviru Direktive EU-a o javnoj nabavi, raspored planova Europske komisije za e-nabavu, ključni dokumenti o politikama.

Strategija e-nabave

Elektroničko plaćanje i izdavanje računa

Direktiva EU-a o elektroničkom izdavanju računa, europske inicijative za elektroničko izdavanje računa, kako provjeriti usklađenost s pravilima EU-a, razmjena informacija o elektroničkom izdavanju računa.

Elektroničko izdavanje računa

Pravila EU-a o platnim uslugama.

Elektroničke platne usluge

Elektronička carina

Planovi EU-a za zamjenu papirnih carinskih postupaka elektroničkima, zakonodavstvo i incijative EU-a u vezi s elektroničkim carinskim sustavom, strateški plan za elektronički carinski sustav u EU-u.

Elektronička carina