Skip to main content

Elektronikus kormányzat

Az EU e-kormányzati stratégiája, elektronikus fizetés és számlázás, digitális egységes piac

E-kormányzati szolgáltatások közigazgatási szervek számára

Az információcserét szolgáló technológiai megoldások közigazgatási szervek, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére

Együttműködési platform e-kormányzati szakemberek számára

Az Európai Bizottságnak a határokon átnyúló digitális közszolgáltatásokkal, az e-kormányzattal és a digitális egységes piaccal kapcsolatos stratégiája

A Bizottság e-kormányzati stratégiája

E-kormányzat a digitális egységes piacon

Tájékoztatás a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjéről és a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályozásról, a társadalombiztosítási intézmények nyilvános címtára

A szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje (EESSI)

Az európai digitális egységes piaci stratégia keretében végrehajtott intézkedések részletei

Digitális egységes piaci stratégia a vállalkozók és a fogyasztók szolgálatában

A közbeszerzésről szóló uniós irányelv elektronikus közbeszerzésre vonatkozó rendelkezései, az Európai Bizottság e-közbeszerzési cselekvési terveinek menetrendje, a főbb szakpolitikai dokumentumok

E-közbeszerzési stratégia

Elektronikus fizetés és számlázás

Az elektronikus számlázásról szóló irányelv ismertetése, uniós kezdeményezések az e-számlázással kapcsolatban, az uniós szabályoknak való megfelelés ellenőrzésének módja, az e-számlázással kapcsolatos információcsere

E-számlázás

A pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályozás

Elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások

Elektronikus vámrendszer

Az EU tervei a papíralapú vámeljárások digitalizálásáról, az elektronikus vámrendszerrel kapcsolatos uniós szabályozás és kezdeményezések, az EU-n belüli elektronikus vámrendszer stratégiai terve

E-vám