Skip to main content

Gvern elettroniku

L-istrateġija tal-UE għal gvern elettroniku, il-pagamenti u l-fatturazzjoni elettroniċi, is-suq uniku diġitali.

Gvern elettroniku għall-amministrazzjonijiet pubbliċi

Soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, l-intrapriżi u ċ-ċittadini, qsim tal-informazzjoni.

Pjattaforma kollaborattiva għall-professjonisti tal-Gvern elettroniku

L-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea dwar servizzi pubbliċi diġitali transfruntieri, il-Gvern elettroniku fis-suq uniku diġitali.

Strateġija tal-Kummissjoni għal Gvern elettroniku

Il-Gvern elettroniku fis-suq uniku diġitali

Informazzjoni dwar l-iskambju elettroniku ta’ informazzjoni dwar is-sigurtà soċjali (EESSI), ir-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, id-direttorju pubbliku tal-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.

Skambju Elettroniku ta’ Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali (EESSI)

Dettalji tal-azzjonijiet involuti fl-istrateġija tas-suq uniku diġitali tal-UE.

Strateġija għal suq uniku diġitali għan-negozji u l-konsumaturi

L-Akkwist elettroniku bħala parti mid-direttiva tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, skeda ta’ żmien tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-pjanijiet tal-akkwist elettroniku, dokumenti ta’ politika ewlenin.

Strateġija għal Akkwist elettroniku

Pagamenti u fatturazzjoni elettronika

Id-Direttiva tal-UE dwar il-Fatturazzjoni elettronika, inizjattivi Ewropej dwar il-Fatturazzjoni elettronika, kif tiċċekkja l-kompatibbiltà mar-regoli tal-UE, skambju ta’ informazzjoni dwar il-Fatturazzjoni elettronika.

Fatturazzjoni elettronika

Ir-regoli tal-UE dwar is-servizzi ta’ pagament.

servizzi ta' pagamenti elettroniċi

Dwana elettronika

Kif l-UE qed tippjana li tissostitwixxi l-proċeduri doganali fuq il-karta b’dawk elettroniċi, il-leġiżlazzjoni u l-inizjattivi tal-UE relatati mad-dwana elettronika, pjan strateġiku għad-dwana elettronika fl-UE.

dwana elettronika