Skip to main content

Sähköinen hallinto

Sähköistä hallintoa koskeva EU:n strategia, sähköiset maksu- ja laskutuspalvelut, digitaaliset sisämarkkinat.

Sähköinen hallinto ja viranomaiset

Teknologiaratkaisuja julkishallinnoille, yrityksille ja kansalaisille.

Yhteistyöalusta sähköisen hallinnon ammattilaisille

Euroopan komission strategia valtioiden rajat ylittäviä digitaalisia julkisia palveluja varten, sähköinen hallinto digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Sähköistä hallintoa koskeva komission strategia

Sähköinen hallinto digitaalisilla sisämarkkinoilla

Tietoa EU:n sosiaaliturvatietojen sähköisestä vaihtojärjestelmästä (EESSI), sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnin EU-säännöistä, sosiaaliturvalaitosten hakemisto.

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI)

Tietoja EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan liittyvistä toimista.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia yrityksille ja kuluttajille

Sähköiset hankinnat osana EU:n julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä, komission sähköisten julkisten hankintojen aikataulu, keskeiset toimintapoliittiset asiakirjat.

Sähköisten hankintojen strategia

Sähköiset maksut ja laskut

EU:n sähköisen laskutuksen direktiivi, sähköistä laskutusta koskevat eurooppalaiset aloitteet, EU-sääntöjen noudattamisen tarkistus, sähköistä laskutusta koskevien tietojen vaihto.

Sähköinen laskutus

Maksupalveluja koskevat EU:n säännöt

Sähköiset maksupalvelut

Sähköinen tulli

EU:n suunnitelma korvata paperiset tullimenettelyt sähköisillä, sähköiseen tulliin liittyvät EU:n säädökset ja aloitteet, sähköistä tullia koskeva EU:n strateginen suunnitelma.

Sähköinen tulli