Skip to main content

E. valdžia

ES e. valdžios strategija, elektroniniai mokėjimai ir sąskaitų išrašymas, bendroji skaitmeninė rinka.

E. valdžios sprendimai viešojo administravimo sektoriui

Technologiniai sprendimai viešojo administravimo įstaigoms, įmonėms ir piliečiams, keitimasis informacija.

E. valdžios specialistų bendradarbiavimo platforma

Europos Komisijos tarpvalstybinių skaitmeninių viešųjų paslaugų strategija, e. valdžia bendrojoje skaitmeninėje rinkoje.

Komisijos e. valdžios strategija

E. valdžia bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Informacija apie ES elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemą (EESSI), ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės, viešoji socialinės apsaugos įstaigų rodyklė.

Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistema (EESSI)

Išsamūs duomenys apie veiksmus, susijusius su ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategija.

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija įmonėms ir vartotojams

E. viešieji pirkimai, kaip ES viešųjų pirkimų direktyvos dalis, Europos Komisijos planų dėl e. viešųjų pirkimų įgyvendinimo grafikas, pagrindiniai politikos dokumentai.

E. viešųjų pirkimų strategija

Elektroniniai mokėjimai ir sąskaitų išrašymas

ES elektroninių sąskaitų faktūrų direktyva, Europos iniciatyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo, atitikties ES taisyklėms patikra, keitimasis informacija apie elektronines sąskaitas faktūras.

Elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas

ES taisyklės dėl mokėjimo paslaugų.

elektroninės mokėjimo paslaugos

Elektroninė muitinė

Kaip ES ketina pakeisti popierines muitinės procedūras elektroninėmis, ES teisės aktai ir iniciatyvos, susiję su elektronine muitine, strateginis elektroninių muitinių ES planas.

elektroninė muitinė