Skip to main content

E-guvernarea

Strategia UE privind e-guvernarea, plățile electronice și facturarea electronică în contextul pieței unice digitale.

E-guvernarea pentru administrația publică

Soluții tehnologice de comunicare între administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni.

Platforma colaborativă pentru persoanele care lucrează în domeniul e-guvernării

Strategia Comisiei Europene privind serviciile publice digitale transfrontaliere și e-guvernarea în cadrul pieței unice digitale.

Strategia Comisiei privind e-guvernarea

E-guvernarea în cadrul pieței digitale unice

Schimbul electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI). Normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Lista publică a instituțiilor de securitate socială.

Schimbul electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI)

Detalii despre acțiunile asociate strategiei UE privind piața unică digitală.

Strategia privind piața unică digitală pentru întreprinderi și consumatori

Achizițiile publice electronice ca parte din Directiva UE privind achizițiile publice. Calendarul acțiunilor planificate de Comisia Europeană în favoarea achizițiilor publice electronice. Documente de politică.

Strategia pentru achiziții publice electronice

Plățile electronice și facturarea electronică

Directiva UE privind facturarea electronică. Inițiativele europene privind facturarea electronică. Cum puteți urmări compatibilitatea cu normele UE. Schimbul de informații privind facturarea electronică.

Facturarea electronică

Normele UE privind serviciile de plată

Serviciile de plăți electronice

Sistemele vamale electronice

Planurile UE de a înlocui procedurile vamale pe hârtie cu proceduri electronice. Normele și inițiativele UE referitoare la sistemele vamale electronice. Planul strategic pentru sisteme vamale electronice în UE.

Sistemele vamale electronice