Skip to main content

e-Uprava

Strategija za e-upravo, elektronska plačila in izdajanje računov, enotni digitalni trg EU.

e-Uprava za upravne postopke

Tehnološke rešitve za javne upravne organe, podjetja in državljane, izmenjava informacij.

Sodelovalna platforma za strokovnjake e-uprave

Strategija Evropske komisije o čezmejnih digitalnih javnih storitvah, e-uprava na enotnem digitalnem trgu.

Strategija Komisije za e-upravo

e-Uprava na enotnem digitalnem trgu

Informacije o elektronski izmenjavi informacij o socialni varnosti (EESSI) v EU, pravilih EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti, javni imenik nosilcev socialne varnosti.

Elektronska izmenjava informacij o socialni varnosti (EESSI)

Ukrepi strategije EU za enotni digitalni trg

Strategija za enotni digitalni trg za podjetja in potrošnike

e-Javno naročanje v okviru direktive o javnih naročilih, časovnica načrtovanih e-naročil, ključni strateški dokumenti.

Strategija za e-javno naročanje

Elektronska plačila in izdajanje računov

Direktiva EU o e-izdajanju računov, evropske pobude v zvezi z e-izdajanjem računov, preverjanje skladnosti s pravili EU, izmenjava informacij o e-izdajanju računov.

e-Izdajanje računov

Pravila EU o plačilnih storitvah.

Elektronske plačilne storitve

Elektronska carina

Nadomestitev carinskih postopkov v papirni obliki z elektronskimi, zakonodaja in pobude EU v zvezi z elektronskim carinjenjem, strateški načrt za elektronsko carinjenje v EU.

Elektronska carina