Skip to main content

Elektronická verejná správa

Stratégia EÚ v oblasti elektronickej verejnej správy, elektronické platby a fakturácia, digitálny jednotný trh.

Elektronická správa pre orgány verejnej správy

Technologické riešenia pre orgány verejnej správy, podniky a jednotlivcov a zdieľanie informácií.

Platforma spolupráce pre odborníkov elektronickej verejnej správy

Stratégia Európskej komisie v oblasti cezhraničných digitálnych verejných služieb, elektronická verejná správa na digitálnom jednotnom trhu.

Stratégia Komisie v oblasti elektronickej verejnej správy

Elektronická verejná správa na digitálnom jednotnom trhu

Informácie o elektronickej výmene informácií o sociálnom zabezpečení v EÚ, pravidlá EÚ v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia, verejný adresár inštitúcií sociálneho zabezpečenia.

Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI)

Podrobnosti o opatreniach v rámci stratégie EÚ v oblasti digitálneho jednotného trhu.

Stratégia jednotného digitálneho trhu pre podniky a spotrebiteľov

Elektronické verejné obstarávanie v rámci smernice EÚ o verejnom obstarávaní, harmonogram Európskej komisie v oblasti elektronického obstarávania, kľúčové politické dokumenty.

Stratégia elektronického obstarávania

Elektronické platby a fakturácia

Smernica EÚ o elektronickej fakturácii, európske iniciatívy v oblasti elektronickej fakturácie, ako kontrolovať súlad s pravidlami EÚ, výmena informácií o elektronickej fakturácii.

Elektronická fakturácia

Pravidlá EÚ o platobných službách.

Elektronické platobné služby

Elektronické colníctvo

Ako EÚ plánuje nahradiť papierové colné režimy elektronickými, právne predpisy a iniciatívy EÚ súvisiace s elektronickým colníctvom, strategický plán pre elektronické colníctvo v EÚ.

Elektronické colníctvo