Skip to main content

Pangandus ja finantsteenused

Mida teeb Euroopa Komisjon?

Euroopa Komisjon töötab praegu välja kapitaliturgude liitu – märgilise tähtsusega projekti, mis tänu tõeliselt ühtse kapitalituru loomisele vabastab Euroopa ettevõtjate jaoks kapitali ja hoogustab ELi riikides majanduskasvu.

Peale selle jälgib komisjon pärast kriisi puhkemist tehtud reformide tulemusi ning teeb tööd selle nimel, et panna finantsteenuste jaeturg tarbijate ja väikeinvestorite jaoks paremini toimima.

Eesmärgid

Kapitaliturgude liidu eesmärk on:

  • töötada välja mitmekesisem finantssüsteem, mis täiendab pankade finantsvahendeid süvendatud ja kvaliteetsete kapitaliturgude abil;
  • vabastada Euroopas kapital, mis praegu on külmutatud, ning panna see majanduskasvu heaks tööle, et anda raha säästnud inimestele rohkem investeerimisvõimalusi ja pakkuda ettevõtjatele suuremat valikut madalate kuludega rahastamisvõimalusi;
  • luua ELi kapitaliturg, kus investorid saavad ilma piiriüleste takistusteta investeerida ja ettevõtjad vajalikke vahendeid hankida mitmesugustest allikatest, olenemata nende asukohast.

Pankadele ja pangaliidule kehtestatud uued eeskirjad:

  • tagavad nii euroalal kui ka ELis tervikuna finantsasutuste parema reguleerimise ja järelevalve;
  • tagavad, et pankadel oleks rohkem kapitali ja nende riskid kontrolli all;
  • kaitsevad hoiustajaid ja jaeinvestoreid;
  • loovad maksejõuetuks jäävate pankade kriisilahendusmehhanismid, mis lõpetakse ajajärgu, kus pankasid päästetakse maksumaksjate raha eest.

Teiste ELi institutsioonide tegevus panganduse ja finantsteenuste valdkonnas