Skip to main content

Strategické dokumenty

Komisia svoje plány činnosti a správy o výsledkoch činnosti uverejňuje v rámci ročného cyklu strategického plánovania a programovania.