Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Нов тласък за европейската демокрация

Насърчаване, защита и утвърждаване на нашата демокрация

Контекст

Акцент

Основни данни за Конференцията за бъдещето на Европа

49
предложения
Над 750 000
участници
Над 6500
прояви, организирани в цяла Европа

Върху какво работим

Citizens panel

Европейски граждански панели

Хората се събират в европейските граждански панели, за да правят конкретни препоръки за работната програма на Комисията

Хронология

  1. 17 януари 2023 г.

    Комисията обявява планове, чиято цел е да се гарантира, че за талантите се полагат грижи, и стартира Механизма за насърчаване на таланти.

  2. 16 декември 2022 г.

    Първи европейски граждански панел като последващо действие на Конференцията за бъдещето на Европа

  3. 12 октомври 2022 г.

    Комисията започва работа по Европейската година на уменията

На фокус

Области на политиката

Демография

Разглеждане на основните движещи сили на демографските промени и тяхното въздействие в цяла Европа

Борба с дискриминацията

Борба с расизма, ксенофобията и дискриминацията въз основа на възраст, сексуална ориентация и полова идентичност