Skip to main content

REPowerEU: Európa megfizethető, biztonságos és fenntartható energiaellátásáért

A REPowerEU tervben felvázolt intézkedések

Az új geopolitikai és energiapiaci körülmények miatt drasztikusan fel kell gyorsítanunk a tiszta energiára való átállást. Emellett el kell érnünk, hogy Európa energiaellátása kevésbé függjön a megbízhatatlan beszállítóktól és az ingadozó fosszilistüzelőanyag-ellátástól.

A REPowerEU terv segítségével az Európai Bizottság arra törekszik, hogy – tekintettel az Ukrajna elleni orosz invázióra – Európa már jóval 2030 előtt függetlenné váljék az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól.

Az európaiak 85%-a úgy véli, hogy Ukrajna támogatása érdekében az Európai Uniónak minél előbb csökkentenie kell az orosz gáztól és olajtól való függését. Egységes fellépéssel ezt gyorsabban el tudjuk érni.

A REPowerEU terv egy sor olyan intézkedést vázol fel, amelyek az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függés gyors csökkentésére és a zöld átállás mielőbbi megvalósítására irányulnak, egyúttal pedig javítják az uniós energiarendszer ellenálló képességét. A terv a következőkön alapul:

Diverzifikálás

Nemzetközi partnerekkel együttműködve az EU alternatív energiaellátási lehetőségeket keres. Rövid távon a lehető leghamarabb alternatív gáz-, olaj- és szénforrásokra van szükségünk, hosszabb távon pedig gondoskodnunk kell a megújuló, azaz zöld hidrogén rendelkezésre állásáról.

Megtakarítás

Minden polgárnak, vállalkozásnak és szervezetnek lehetősége van arra, hogy energiát takarítson meg. Ha mindnyájan végrehajtunk kisebb változtatásokat bevett szokásainkban, azzal jelentős változást fogunk tudni elérni. Emellett rendkívüli intézkedésekre is szükség lesz arra az esetre, ha az ellátás megszakad.

Gyorsabb átállás a tiszta energiára

A rendelkezésre álló legolcsóbb és legtisztább energiaforrás a megújuló energia, amely az EU-n belül is előállítható, így csökkenti energiaimport-szükségletünket. A REPowerEU fel fogja gyorsítani a zöld átállást, és ösztönzi, hogy jelentős beruházások valósuljanak meg a megújuló energia területén. Lehetővé kell tennünk továbbá az ipar és a közlekedés számára, hogy gyorsabban kiváltsák más energiaforrásokkal az általuk használt fosszilis tüzelőanyagokat a kibocsátások és a függőségek csökkentése érdekében.

Tiszta energia

Ahhoz, hogy megszűnjön az EU orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függősége, az iparban, az építőiparban és a közlekedési ágazatban jelentősen bővíteni kell a megújuló energia használatát, valamint gyorsabban kell villamosítani és a fosszilis alapú hő- és tüzelőanyagokat kiváltani. A tiszta energiára való átállás idővel csökkenteni fogja az energiaárakat és az importfüggőséget. 

A megújuló energiaforrások jelentik a rendelkezésre álló legolcsóbb és legtisztább energiát. Megújuló energiát az EU-n belül is elő lehet állítani, csökkentve az uniós energiaimport-szükségletet. A Bizottság azt javasolja, hogy az EU növelje 40%-ról 45%-ra a megújuló energiaforrások részesedésére vonatkozó, 2030-ra elérendő uniós célértéket. A REPowerEU terv 2030-ra 1236 GW-ra emelné a teljes megújulóenergia-termelési kapacitást, szemben az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag keretében 2030-ra előirányzott 1067 GW-tal.

Az EU napenergia-stratégiája ösztönözni fogja a fotovoltaikus energia elterjedését. A REPowerEU terv részeként e stratégia célja, hogy a 2025-ig újonnan telepített fotovoltaikus napenergia több mint 320 GW-ot, a mai szint kétszeresét, 2030-ig pedig közel 600 GW-ot biztosítson a hálózatban. Ezekkel az előreütemezett többletkapacitásokkal 2027-re évente 9 milliárd m³ földgázfogyasztás helyettesíthető.

Tiszta ipar

A szén, a kőolaj és a földgáz ipari folyamatokban való helyettesítése segít csökkenteni az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, a tisztább energiaforrásokra való átállás pedig erősíti az ipari versenyképességet és támogatja az EU nemzetközi viszonylatban betöltött technológiai vezető szerepét. 

 • A villamosítás, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások térnyerése lehetővé tenné az ipar számára, hogy 2030-ig 35 milliárd m³ földgázt takarítson meg az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagban meghatározott célértékeken felül.
 • A gázfelhasználás legnagyobb mértékű csökkenése a nemfém-ásványok termelése, a cement-, az üveg- és a kerámiagyártás, a vegyianyag-előállítás és a finomítók esetében várható. E területeket együttvéve a csökkenés mértéke megközelítheti a 22 milliárd m³-t.
 • 2030-ra az uniós primer acél várhatóan mintegy 30%-át szén-dioxid-mentes, megújuló hidrogénen alapuló eljárással fogják előállítani.

Az ipari ágazat kiemelt szerepet kap majd az energiarendszerünk gyors átalakításához szükséges berendezések és alkatrészek gyártásának kibővítésében is.

Energiatakarékosság

Az energiatakarékosság a legolcsóbb, legbiztonságosabb és legtisztább módja annak, hogy csökkentsük az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagok behozatalától való függőségünket. A fogyasztóktól a vállalkozásokon át az összes ipari ágazatig mindannyian könnyen kivehetjük a részünket az energiafogyasztás csökkentéséből. Az energiahatékonysági intézkedések és egyéni erőfeszítéseink együttesen pozitív hatással lesznek az árakra: közvetlenül csökkentik az energiaszámlánkat, fokozzák gazdaságunk ellenálló képességét, és felgyorsítják az EU tiszta energiára való átállását.

A mindennapokban sokféle módon csökkenthetjük energiafogyasztásunkat, így például azáltal, hogy:

 • csökkentjük a fűtési hőmérsékletet vagy kevesebbet használjuk a légkondicionáló berendezést,
 • hatékonyabban használjuk a háztartási készülékeinket,
 • körültekintőbben használjuk az autónkat,
 • átállunk a tömegközlekedésre és az aktív mobilitásra (pl. kerékpárral való közlekedés),
 • lekapcsoljuk a lámpákat ott, ahol nincs szükség világításra.

Minden energiafelhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a saját szintjén melyek a legjobb lehetőségek és a leghatékonyabb lépések az energiatakarékosság szempontjából. A Bizottság célzott információkkal fogja segíteni a lakosságot, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak és az energiahatékonyságot szem előtt tartva vásárolhassanak. Együtt fogunk működni a Nemzetközi Energia Ügynökséggel és más szervezetekkel, a tagállamokkal és a helyi hatóságokkal, hogy azonosítsuk és előmozdítsuk a leghatékonyabb energiatakarékossági intézkedéseket.

We are also working together with organisations like the International Energy Agency, Member States and local authorities to identify and promote the most effective energy saving actions.

A REPowerEU finanszírozása

2027-ig 210 milliárd euró értékű további beruházásra van szükség ahhoz, hogy fokozatosan megszüntessük az orosz fosszilis tüzelőanyagok behozatalát, mely jelenleg évente közel 100 milliárd euróba kerül az európai adófizetőknek. 

A további uniós finanszírozást biztosító Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) központi szerepet tölt be a REPowerEU terv megvalósításában. A tagállamoknak a REPowerEU tervre vonatkozó külön fejezettel kell kiegészíteniük helyreállítási és rezilienciaépítési terveiket, ezzel biztosítva, hogy beruházásokat irányítsanak a REPowerEU prioritásaihoz, és végrehajtsák a szükséges reformokat.

A tagállamok felhasználhatják a még rendelkezésre álló RRF-hitelkeretet (amely jelenleg 225 milliárd eurót tesz ki) és a piaci stabilizációs tartalékban tartott kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből finanszírozott új vissza nem térítendő RRF-támogatásokat (amelyek összege 20 milliárd euró).

A REPowerEU finanszírozását emellett más források is biztosítják, ideértve a következőket:

 • Kohéziós politikai alapok
 • Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
 • Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
 • Innovációs Alap
 • Nemzeti és uniós finanszírozás a REPowerEU célkitűzéseinek támogatására
 • Nemzeti költségvetési intézkedések
 • Magánberuházások
 • Az Európai Beruházási Bank

Együttműködés a nemzetközi partnerekkel

Kölcsönösen előnyös, hosszú távú partnerségeket kívánunk kiépíteni, amelyek világszerte fellendítik a megújuló energia használatát és az energiahatékonyságot, valamint együttműködésre késztetnek a zöld technológiák és az innováció terén. Az új uniós energiabeszerzési platform kulcsszerepet fog játszani a kereslet összevonásában, az infrastruktúra-használat koordinálásában, a nemzetközi partnerekkel folytatott tárgyalásokban, valamint a közös gáz- és hidrogénbeszerzések előkészítésében.

Intézkedések:

 • Az USA-ból és Kanadából érkező cseppfolyósított földgáz (LNG), valamint a Norvégiából érkező csővezetékes és LNG-gáz mennyiségének növelése
 • Intenzívebb együttműködés Azerbajdzsánnal, különösen a Déli Gázfolyosó tekintetében
 • Politikai megállapodások gázszolgáltatókkal – például Egyiptommal és Izraellel – az LNG-ellátás növelése érdekében
 • Az energiaügyi párbeszéd újraindítása Algériával
 • Folyamatos együttműködés az Öböl-menti térség főbb kitermelőivel, többek között Katarral, valamint Ausztráliával
 • A gázbeszerzés összehangolása a gázvásárlókkal, például Japánnal, Kínával és Koreával
 • A szubszaharai afrikai országok, például Nigéria, Szenegál és Angola exportpotenciáljának feltérképezése

Az EU továbbra is együtt fog működni a G7-ekkel, a G20-akkal és más nemzetközi fórumokkal, többek között az OPEC-kel és a Nemzetközi Energia Ügynökséggel a globális olajpiacok megfelelő működésének biztosítása érdekében.

Időrendi áttekintés

 1. 26 July 2022

  A Bizottság javaslata alapján a Tanács megállapodásra jut a gázfogyasztás rendezett és összehangolt csökkentéséről a következő télre való felkészülés érdekében.

 2. 20 July 2022

  Save Gas for a Safe Winter: The Commission proposes gas demand reduction plan to prepare EU for supply cuts

 3. 18 July 2022

  Az EU és Azerbajdzsán új, energiaügyi stratégiai partnerségről szóló egyetértési megállapodást ír alá, amely hosszú távú partneri együttműködést irányoz elő a két fél között az energiahatékonyság és a tiszta energia területén. A megállapodás értelmében a Déli Gázfolyosó kapacitása a kétszeresére nő, és 2027-től ezen a gázvezetéken keresztül az EU legalább évi 20 milliárd köbméter földgázt fog kapni.

 4. 15 July 2022

  A Bizottság jóváhagyja az IPCEI Hy2Tech elnevezésű első, közös európai érdeket szolgáló fontos projektet a hidrogénágazatban. A projekt célja, hogy az ipari folyamatok, valamint az áru- és személyszállítási ágazat dekarbonizációja érdekében innovatív technológiákat fejlesszen ki a hidrogén értéklánca számára. A projektben 15 tagállam 35 vállalkozása vesz részt, összesen 41 projekttel.

 5. 27 June 2022

  Az uniós jogalkotók új gáztárolási szabályokat fogadnak el, melyek javítani fogják a gázellátás biztonságát az EU-ban, különös tekintettel a téli hónapokra, idén és az elkövetkező években. Az új szabályok értelmében az uniós tagállamoknak a gáztárolóikat ez év novemberéig a kapacitás 80%-ára, az azt követő évekre pedig 90%-ra kell feltölteniük.

 6. 23 June 2022

  Az EU és Norvégia megállapodik abban, hogy elmélyítik partnerségüket a rövid és hosszú távú gázellátás növelése, a magas energiaárak kezelése, valamint a tiszta energiával – többek között a hidrogénnel – kapcsolatos együttműködés megerősítése érdekében.

 7. 17 June 2022

  Az EU, az Egyesült Államok és 11 másik ország útnak indítja a globális metánkibocsátás-csökkentési ütemtervet, hogy felgyorsítsák a metánkibocsátás csökkentését az olaj- és gázágazatban, ily módon támogatva mind az éghajlatvédelmet, mind pedig az energiabiztonságot világszerte.

 8. 15 June 2022

  Az EU, Egyiptom és Izrael háromoldalú egyetértési megállapodást ír alá Európába irányuló földgázkivitelről. Az Izraelből, Egyiptomból és a Földközi-tenger keleti térségében található más helyszínekről származó földgázt Egyiptom LNG-kiviteli létesítményein keresztül szállítják majd Európába.

 9. 25 May 2022

  A Bizottság létrehozza az uniós energiaügyi platform munkacsoportját az alternatív ellátás biztosítására.

 10. 18 May 2022

  A Bizottság bemutatja a REPowerEU tervet, amely az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függés gyors csökkentésére és a zöld átállás felgyorsítására irányul.

Dokumentumok

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 MÁJUS 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
17 MÁJUS 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
17 MÁJUS 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
17 MÁJUS 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
17 MÁJUS 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
17 MÁJUS 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés