Skip to main content
Logotip Europske komisije

Mehanizam za pravednu tranziciju: nitko neće biti zapostavljen

Uvod

Mehanizam za pravednu tranziciju najvažniji je alat za pravednu tranziciju prema klimatski neutralnom gospodarstvu pri kojoj nitko neće biti zapostavljen. U okviru mehanizma u razdoblju od 2021. do 2027. mobilizirat će se oko 55 milijardi eura u obliku ciljane potpore za ublažavanje socioekonomskih posljedica tranzicije u najpogođenijim regijama.

Moramo se solidarizirati s najugroženijim europskim regijama, među kojima su i rudarske regije, kako bi zeleni plan dobio punu potporu i tako se stvorili uvjeti za njegovu realizaciju.

Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik Europske komisije
frans timmermans photo

Financiranje

Mehanizam za pravednu tranziciju namijenjen je ublažavanju socijalnih i gospodarskih posljedica tranzicije, prvenstveno za regije, industrije i radnike kojima će ta tranzicija biti najteža, u okviru triju stupova:

Novi Fond za pravednu tranziciju

vrijedan 19,2 milijarde eura u tekućim cijenama trebao bi mobilizirati oko 25,4 milijarde eura ulaganja.

Poseban program za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU

osigurat će proračunsko jamstvo u okviru programa InvestEU unutar četiri sastavnice politike, a savjetodavni centar InvestEU bit će središnja ulazna točka za zahtjeve za savjetodavnu potporu. Očekuje se da će mobilizirati 10–15 milijardi eura uglavnom ulaganja privatnog sektora.

Novi instrument za kreditiranje u javnom sektoru

kombinirat će 1,5 milijardi eura bespovratnih sredstava financiranih iz proračuna EU-a s 10 milijardi eura zajmova Europske investicijske banke kako bi se mobilizirala javna ulaganja u vrijednosti od 18,5 milijardi eura.

Fond za pravednu tranziciju

Teritorijalni planovi za pravednu tranziciju definiraju područja u kojima će se koristiti Fond za pravednu tranziciju. Ta se područja određuju u dijalogu s Komisijom. U tim planovima utvrđuju se izazovi u svakom području te razvojne potrebe i ciljevi koje treba ispuniti do 2030. U njima se razrađuju vrste predviđenih operacija i mehanizmi upravljanja. Nakon odobrenja teritorijalnih planova za pravednu tranziciju moći će se koristiti namjensko financiranje iz drugih dvaju stupova mehanizma za pravednu tranziciju.

Platforma za pravednu tranziciju

Platforma za pravednu tranziciju pomaže državama članicama i regijama EU-a u pravednoj tranziciji. Sastoji se od jedinstvene pristupne točke i službe za pomoć korisnicima. Pruža sveobuhvatnu tehničku i savjetodavnu potporu. Tijela i korisnici na platformi mogu pronaći sve potrebne informacije o financijskim sredstvima, među ostalim i o mogućnostima za njih, bitnim regulatornim novostima ili sektorskim inicijativama. Platforma aktivno promiče razmjenu dobre prakse među uključenim dionicima, među ostalim u okviru redovitih virtualnih susreta i susreta uživo.

Ako imate pitanja o mehanizmu/platformi/Fondu za pravednu tranziciju, ispunite obrazac za kontakt.

Platforma za pravednu tranziciju

Tko će od toga imati koristi?

Potpora će biti dostupna svim državama članicama, ali najviše će se izdvajati za regije s višim emisijama ugljika i regije u kojima je velik udio stanovništva zaposlen u industriji fosilnih goriva. Za pristup države članice moraju izraditi teritorijalne planove za pravednu tranziciju za razdoblje do 2030. te utvrditi područja kojima je najpotrebnija potpora. U tim planovima trebaju se utvrditi i najbolji načini rješavanja socijalnih, gospodarskih i ekoloških problema.

Građani koji su najosjetljiviji na tranziciju
Mehanizam za pravednu tranziciju omogućit će im:

 • olakšavanjem zapošljavanja u novim sektorima i sektorima u tranziciji
 • omogućivanjem prekvalifikacija
 • unapređenjem energetski učinkovitog stanovanja
 • ulaganjem u borbu protiv energetskog siromaštva
 • olakšavanjem pristupa čistoj, cjenovno pristupačnoj i sigurnoj energiji.

Poduzeća i sektori s visokim razinama emisija ugljika
Mehanizam za pravednu tranziciju omogućit će im:

 • tranziciju prema tehnologijama s niskom razinom emisija ugljika i gospodarsku diversifikaciju koja se temelji na ulaganjima i radnim mjestima otpornima na klimatske promjene
 • stvaranje privlačnih uvjeta za ulagatelje iz javnog i privatnog sektora
 • lakši pristup zajmovima i financijskoj potpori.
 • ulaganje u osnivanje novih poduzeća, malih i srednjih poduzeća te novoosnovanih poduzeća
 • ulaganje u istraživačke i inovacijske aktivnosti.

Države članice i regije koje su vrlo ovisne o fosilnim gorivima i industrijama s visokim emisijama ugljika
Mehanizam za pravednu tranziciju omogućit će im:

 • tranziciju na aktivnosti s niskim emisijama ugljika koje su otporne na klimatske promjene
 • otvaranje novih radnih mjesta u zelenom gospodarstvu
 • ulaganje u javni i održivi prijevoz
 • pružanje tehničke pomoći
 • ulaganje u energiju iz obnovljivih izvora
 • jačanje digitalne povezanosti
 • pružanje pristupačnih zajmova lokalnim javnim tijelima
 • poboljšanje energetske infrastrukture, centraliziranog grijanja i prometnih mreža.