Direct la conținutul principal

Anul european al competențelor 2023

Stimularea competitivității, a participării și a talentului

O forță de muncă dotată cu competențele cerute pe piață contribuie la creșterea durabilă, accelerează inovarea și îmbunătățește competitivitatea întreprinderilor. Anul european al competențelor 2023 va ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să abordeze deficitul de competențe din UE. De asemenea, vor fi promovate acțiuni în materie de recalificare și perfecționare, cu scopul de a-i ajuta pe cetățeni să obțină competențele adecvate pentru locuri de muncă de calitate. 

Tranziția verde și cea digitală deschid noi oportunități pentru cetățeni și pentru economia UE.

Lucrătorii calificați se vor bucura de oportunități mai bune de angajare și vor participa din plin în societate. Acest lucru este esențial pentru a garanta că redresarea economică, la fel ca tranziția verde și cea digitală, este echitabilă și justă din punct de vedere social.

UVD

În investițiile noastre, trebuie să ne axăm mai mult pe educație și perfecționare profesională. Avem nevoie de o mai bună cooperare cu întreprinderile, deoarece acestea știu cel mai bine care sunt nevoile lor. Și trebuie să găsim o concordanță între aceste nevoi și aspirațiile cetățenilor. Dar trebuie, de asemenea, să atragem competențele de care au nevoie întreprinderile și care să contribuie la consolidarea creșterii economice a Europei.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Un nou impuls pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Anul european al competențelor va oferi un nou impuls pentru atingerea obiectivelor sociale ale Strategiei Europa 2030, care stabilesc ca cel puțin 60 % din adulți să urmeze cursuri de formare în fiecare an și cel puțin 78 % să aibă un loc de muncă. 

Inițiativa va contribui, de asemenea, la atingerea obiectivelor Busolei pentru dimensiunea digitală 2030, conform cărora cel puțin 80 % din adulți ar trebui să aibă competențe digitale de bază și 20 milioane să lucreze ca specialiști TIC angajați în UE. 

În prezent, peste trei sferturi din întreprinderile din UE afirmă că întâmpină dificultăți în a găsi lucrători cu competențele necesare, în timp ce doar 37 % din adulți urmează cursuri de formare în mod regulat. 

Indicele economiei și societății digitale arată că 4 din 10 adulți și una din trei persoane care lucrează în Europa nu dispun de competențe digitale de bază. Femeile sunt subreprezentate în profesiile și studiile din domeniul tehnologiei, doar 1 din 5 specialiști TIC și 1 din 3 absolvenți de științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM) fiind femei.

77 %
din întreprinderile din UE întâmpină dificultăți în a găsi lucrători cu competențele necesare
20 de milioane
de specialiști TIC ar trebui să fie angajați în UE până în 2030
60 %
din adulți ar trebui să participe la cursuri în fiecare an, până în 2030

Cum vom realiza acest lucru

În colaborare cu Parlamentul European, statele membre ale UE, partenerii sociali, serviciile de ocupare a forței de muncă, camerele de comerț și industrie, furnizorii de educație și formare, lucrătorii și întreprinderile, propunem intensificarea și promovarea dezvoltării competențelor pe teren.  

Vocational Education and Training School in Netherlands

Promovarea unui nivel mai ridicat de investiții mai eficace și mai favorabile incluziunii în formare și perfecționare.

Vocational Education and Training School in Netherlands

Asigurarea caracterului adecvat al competențelor în raport cu nevoile pieței forței de muncă, inclusiv prin cooperare cu partenerii sociali și cu întreprinderile.

Vehicle Emissions Laboratories of the Joint Research Centre (JRC)

Corelarea aspirațiilor și a seturilor de competențe ale persoanelor cu oportunitățile de pe piața forței de muncă, în special pentru tranziția verde și digitală și pentru redresarea economică.

research

Atragerea de competențe și talente din țări terțe, inclusiv prin consolidarea oportunităților de învățare și a mobilității și prin facilitarea recunoașterii calificărilor.

Comisia va evidenția inițiativele și finanțările UE relevante, pentru a sprijini adoptarea și punerea lor în aplicare pe teren. Vor avea loc evenimente și campanii de sensibilizare pentru a sprijini învățarea reciprocă în rândul partenerilor în ceea ce privește perfecționarea și recalificarea.

Se va acorda o atenție deosebită activării unui număr mai mare de persoane pe piața forței de muncă, în special a femeilor și a tinerilor, cu precădere a celor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare.
 

Inițiativele UE privind sprijinirea dezvoltării competențelor

Pentru Anul european al competențelor, UE se va baza pe numeroase inițiative în curs, printre care:

Finanțarea UE pentru competențe

UE pune la dispoziție fonduri și sprijin tehnic semnificativ pentru a sprijini investițiile și recalificarea:

Calendar

 1. 6 februarie 2023

  Votul Parlamentului European, programat în cadrul Comisiei EMPL 

 2. 8 decembrie 2022

  Miniștrii din cadrul Consiliului Ocuparea Forței de Muncă și Politică Socială (EPSCO) convin asupra poziției Consiliului cu privire la propunerea de decizie de desemnare a anului 2023 drept Anul european al competențelor

 3. 12 octombrie 2022

  Comisia adoptă o propunere privind Anul european al competențelor 2023 

 4. 14 septembrie 2022

  Președinta von der Leyen propune, în discursul său privind starea Uniunii, ca 2023 să devină Anul european al competențelor 

 5. 14 September 2022

  President von der Leyen proposes in her State of the Union address to make 2023 the European Year of Skills 

Documente

12 DECEMBRIE 2022
Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Skills 2023