Skip to main content

Europska godina vještina 2023.

Poticanje konkurentnosti, sudjelovanja i talenta

Radna snaga koja ima tražene vještine pridonosi održivom rastu, stvara više inovacija i poboljšava konkurentnost poduzeća. Europska godina vještina 2023. pomoći će poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima, u ublažavanju problema nedostatka vještina u EU-u. Promicat će se prekvalifikacija i usavršavanje kako bi ljudi stjecali odgovarajuće vještine za kvalitetna radna mjesta. 

Zelena i digitalna tranzicija otvaraju nove mogućnosti za ljude i gospodarstvo EU-a.

Kvalificirani radnici imat će bolje mogućnosti zapošljavanja i u potpunosti sudjelovati u društvu. Time će se osigurati da gospodarski oporavak te zelena i digitalna tranzicija budu socijalno pošteni i pravedni.

Trebamo više ciljanih ulaganja u stručno obrazovanje i usavršavanje. Nužna je bolja suradnja s poduzećima jer ona najbolje znaju što im je potrebno, a te potrebe moramo uskladiti s težnjama ljudi. No moramo privući i odgovarajuće vještine na naš kontinent, vještine koje pomažu poduzećima i jačaju rast Europe.

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije
UVD

Novi poticaj cjeloživotnom učenju

Europska godina vještina bit će novi poticaj u postizanju socijalnih ciljeva EU-a do 2030. prema kojima bi se najmanje 60 % odraslih svake godine trebalo osposobljavati i najmanje 78 % biti zaposleno. 

Ta će inicijativa pridonijeti i postizanju ciljeva Digitalnog kompasa do 2030. od najmanje 80 % odraslih osoba s osnovnim digitalnim vještinama u EU-u i 20 milijuna zaposlenih stručnjaka za IKT. 

Trenutačno više od tri četvrtine poduzeća u EU-u nailazi na poteškoće u pronalaženju radnika s potrebnim vještinama, a samo 37 % odraslih redovito pohađa osposobljavanje. 

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije pokazuje da 40 % odraslih osoba i svaki treći zaposleni u Europi nema osnovne digitalne vještine. Žene su nedovoljno zastupljene u zanimanjima i studijima povezanima s tehnologijom, naime, tek je svaki peti stručnjak za IKT i svaka treća osoba s diplomom iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) žena.

77 %
poduzeća iz EU-a izvješćuje o poteškoćama u pronalasku radnika s potrebnim vještinama
20 milijuna
stručnjaka za IKT trebalo bi biti zaposleno u EU-u do 2030.
60 %
odraslih trebalo bi do 2030. svake godine sudjelovati u osposobljavanju

Kako ćemo to ostvariti

Predlažemo da se, u suradnji s Europskim parlamentom, državama članicama EU-a, socijalnim partnerima, službama za zapošljavanje, gospodarskim i industrijskim komorama, pružateljima usluga obrazovanja i osposobljavanja, radnicima i poduzećima, intenzivira i unaprijedi razvoj vještina na terenu.  

Vocational Education and Training School in Netherlands

Promicanjem većih, učinkovitijih i uključivijih ulaganja u osposobljavanje i usavršavanje.

Vocational Education and Training School in Netherlands

Osiguravanjem da su vještine relevantne za potrebe tržišta rada, među ostalim suradnjom sa socijalnim partnerima i poduzećima.

Vehicle Emissions Laboratories of the Joint Research Centre (JRC)

Povezivanjem ambicija i vještina ljudi s prilikama na tržištu rada, posebno za zelenu i digitalnu tranziciju i gospodarski oporavak.

research

Privlačenjem ljudi s odgovarajućim vještinama iz trećih zemalja, među ostalim jačanjem mogućnosti učenja i mobilnosti te olakšavanjem priznavanja kvalifikacija.

Komisija će se truditi da relevantne inicijative EU-a i načini financiranja budu što vidljiviji kako bi potakla njihovo pokretanje i provedbu na terenu. Organizirat će se događanja i informativne kampanje kako bi se unaprijedilo uzajamno učenje partnera u području usavršavanja i prekvalifikacije.

Posebna pozornost posvetit će se aktiviranju većeg broja ljudi na tržištu rada, posebno žena i mladih koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih.
 

Inicijative EU-a za potporu razvoju vještina

Europska godina vještina nadovezuje se na brojne tekuće inicijative EU-a.

Financijska sredstva EU-a za vještine

Za potporu ulaganjima u usavršavanje i prekvalifikaciju dostupna su znatna financijska sredstva i tehnička pomoć EU-a navedeni u nastavku.

Kronologija

 1. 7. ožujka 2023.

  Politički dogovor Europskog parlamenta i država članica

 2. 9. veljače 2023.

  Europski parlament donosi izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini vještina 2023. 

 3. 8. prosinca 2022.

  Ministri i ministrice u Vijeću za zapošljavanje i socijalnu politiku (EPSCO) postigli dogovor o stajalištu Vijeća o Prijedlogu odluke o proglašenju 2023. Europskom godinom vještina

 4. 12. listopada 2022.

  Komisija donijela prijedlog o Europskoj godini vještina 2023. 

 5. 14. rujna 2022.

  Predsjednica von der Leyen u svojem govoru o stanju Unije predlaže da 2023. bude Europska godina vještina 

Dokumenti

12. PROSINCA 2022.
Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Skills 2023
English
(793.49 KB - PDF)
Preuzimanje