Gå til hovedindholdet

Det europæiske år for færdigheder 2023

Vi skal fremme konkurrenceevne, samfundsengagement og talentudvikling

En arbejdsstyrke med de færdigheder, der efterspørges, bidrager til bæredygtig vækst, fører til mere innovation og forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne. Det europæiske år for færdigheder 2023 vil hjælpe virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, med at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft i EU. Det vil fremme et omskolings- og opkvalificeringsmindset og hjælpe folk med at få de rette færdigheder til kvalitetsjob. 

Den grønne og den digitale omstilling åbner nye muligheder for borgerne og EU's økonomi.

Kvalificerede arbejdstagere vil få bedre jobmuligheder og engagere sig fuldt ud i samfundet. Dette er afgørende for at sikre, at den økonomiske genopretning samt den grønne og den digitale omstilling er socialt rimelig og retfærdig.

UVD

Vi har brug for meget mere fokus i vores investeringer på faglig uddannelse og opkvalificering. Vi har brug for et bedre samarbejde med virksomhederne, fordi de ved bedst, hvad de har brug for. Og vi er nødt til at matche disse behov med folks ønsker. Men vi er også nødt til at tiltrække de rette færdigheder til Europa, færdigheder, der hjælper virksomheder og styrker Europas vækst.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen

Nyt skub i livslang læring

Det europæiske år for færdigheder vil sætte nyt skub i opfyldelsen af EU's sociale mål for 2030 om, at mindst 60 % af alle voksne skal være under uddannelse hvert år og mindst 78 % i beskæftigelse. 

Initiativet vil også bidrage til at nå målene i det digitale kompas for 2030 på mindst 80 % af voksne med grundlæggende digitale færdigheder og 20 mio. beskæftigede IKT-specialister i EU. 

I øjeblikket melder mere end tre fjerdedele af virksomhederne i EU, at de har vanskeligt ved at finde arbejdstagere med de nødvendige færdigheder, mens kun 37 % af de voksne regelmæssigt følger et læringsforløb. 

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund viser, at 4 ud af 10 voksne og hver tredje person, der arbejder i Europa, mangler grundlæggende digitale færdigheder. Kvinder er underrepræsenteret i teknologirelaterede erhverv og studier, idet kun 1 ud af 5 IKT-specialister og 1 ud af 3 kandidater inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) er kvinder.

77 %
EU-virksomheder, der melder om vanskeligheder med at finde arbejdstagere med de nødvendige færdigheder
20 millioner
IKT-specialister, der bør være beskæftige i EU senest i 2030
60 %
Voksne, der skal deltage i uddannelse hvert år senest i 2030

Sådan vil vi gøre

Vi foreslår — i samarbejde med Europa-Parlamentet, EU-landene, arbejdsmarkedets parter, arbejdsformidlinger, handels- og industrikamre, uddannelsesudbydere, arbejdstagere og virksomheder — at intensivere og fremme udviklingen af færdigheder i praksis.  

Vocational Education and Training School in Netherlands

Fremme af højere, mere effektive og inkluderende investeringer i uddannelse og opkvalificering.

Vocational Education and Training School in Netherlands

Sikre, at færdigheder er relevante for arbejdsmarkedets behov, bl.a. ved at samarbejde med arbejdsmarkedets parter og virksomheder.

Vehicle Emissions Laboratories of the Joint Research Centre (JRC)

Matche folks ønsker og færdigheder med arbejdsmarkedets muligheder, navnlig med henblik på den grønne og den digitale omstilling og den økonomiske genopretning.

research

Tiltrække færdigheder og talent fra tredjelande, herunder ved at styrke læringsmulighederne og mobiliteten og lette anerkendelsen af kvalifikationer.

Kommissionen vil fremhæve relevante EU-initiativer og -midler for at støtte deres udbredelse, gennemførelse og praktiske implementering. Der vil være arrangementer og oplysningskampagner til støtte for gensidig læring mellem partnere inden for opkvalificering og omskoling.

Der vil blive lagt særlig vægt på at aktivere flere mennesker på arbejdsmarkedet, navnlig kvinder og unge, og især dem, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse.
 

EU-initiativer til støtte for udvikling af færdigheder

I forbindelse med det europæiske år for færdigheder vil EU bygge videre på mange igangværende initiativer, herunder:

EU-støtte til udvikling af færdigheder

Der er betydelig EU-finansiering og teknisk støtte til rådighed til investeringer i opkvalificering og omskoling:

Tidslinje

 1. 6. februar 2023

  Europa-Parlamentets afstemning planlagt i EMPL-udvalget 

 2. 8. december 2022

  Ministrene i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) (EPSCO) når til enighed om Rådets holdning til forslaget til afgørelse om at udpege 2023 til det europæiske år for færdigheder

 3. 12. oktober 2022

  Kommissionen vedtager sit forslag til det europæiske år for færdigheder 2023 

 4. 14. september 2022

  Kommissionsformand Ursula von der Leyen foreslår i sin tale om Unionens tilstand at gøre 2023 til det europæiske år for færdigheder 

 5. 14 September 2022

  President von der Leyen proposes in her State of the Union address to make 2023 the European Year of Skills 

Dokumenter

12. DECEMBER 2022
Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Skills 2023