Přejít na hlavní obsah

Rovnost žen a mužů

Podpora stejné ekonomické nezávislosti žen a mužů, odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů, posílení vyváženého zastoupení žen a mužů v rozhodovacím procesu, ukončení násilí na základě pohlaví a podpora rovnosti žen a mužů také mimo EU